شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۵

شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۵ بریز آب روان اسماء روضه ۴.۴ ۴:۳۹ ۲ ۲ ۴۵۵۹ ۱۶۸۷
۲ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۵ یه دنیا خاطره دارم ازت زمینه ۸.۲ ۸:۴۷ ۲ ۲ ۵۱۸۲ ۲۸۷۹
۳ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۵ یه حس غریبی همیشه منو می ترسونه واحد ۴.۶ ۴:۴۷ ۲ ۲ ۲۸۷۴ ۱۷۱۳
۴ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۵ به همین سادگی عاشقت شدم شور ۳.۸ ۳:۵۶ ۲ ۲ ۴۲۶۳ ۲۷۹۹