ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۵۶ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ لالالالا گل نیلوفر من روضه ۱۲.۳ ۱۲:۳۹ ۰ ۰ ۱۶۷۵ ۱۰۹۰
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ تو سکوت شب آروم زمینه ۸.۲ ۸:۱۲ ۰ ۰ ۱۷۰۸ ۱۶۱۲
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ حبیبة الله مادر دنیا شور ۶.۷ ۶:۳۴ ۰ ۰ ۱۶۴۴ ۱۵۸۰
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ خستم از این همه جدایی شور ۴ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۴۱۲۹ ۲۱۶۳
۵ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ همیشه روز و شبام دلگیرم شور ۷.۱ ۶:۵۹ ۰ ۰ ۴۰۳۲ ۲۵۶۳
۶ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ یک عمره باورم شده با تو راهم نمیشه کج شور ۳.۵ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۲۸۸۴ ۱۸۹۰