ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۵۶ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ لالالالا گل نیلوفر من روضه ۱۲.۳ ۱۲:۳۹ ۰ ۰ ۱۶۴۲ ۱۰۲۱
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ تو سکوت شب آروم زمینه ۸.۲ ۸:۱۲ ۰ ۰ ۱۶۵۱ ۱۴۹۹
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ حبیبة الله مادر دنیا شور ۶.۷ ۶:۳۴ ۰ ۰ ۱۶۲۳ ۱۵۰۵
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ خستم از این همه جدایی شور ۴ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۳۷۳۱ ۱۹۸۸
۵ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ همیشه روز و شبام دلگیرم شور ۷.۱ ۶:۵۹ ۰ ۰ ۳۸۸۰ ۲۴۰۰
۶ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ یک عمره باورم شده با تو راهم نمیشه کج شور ۳.۵ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۲۸۰۸ ۱۷۶۵