شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵

شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۸ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ تو می دانی که من به جز تو فاطمه زمینه ۷.۸ ۶:۴۵ ۱ ۱ ۲۸۵۴ ۱۶۴۴
۲ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ نمی دونم این دود و خاکستره زمینه ۷.۴ ۶:۴۶ ۱ ۱ ۱۷۹۴ ۱۳۲۱
۳ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ بی روی دلارام تو دل کی بود آرام واحد ۶.۲ ۵:۲۱ ۱ ۱ ۱۱۲۰ ۱۰۴۵
۴ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ یا فاطمه ای شکسته دل واحد ۷.۷ ۶:۵۶ ۱ ۱ ۱۸۲۱ ۱۳۱۰
۵ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ باید که تو را حضرت منان بنویسد واحد ۸.۶ ۶:۲۸ ۱ ۱ ۲۴۶۰ ۱۲۵۱
۶ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ نقش زیبای تو از اوج هنر می آید واحد ۶.۸ ۳:۵۶ ۱ ۱ ۳۰۲۱ ۱۳۱۵
۷ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ در سلسله هشیاران سرمست تهی از هوشم شور ۸.۸ ۶:۱۱ ۱ ۱ ۲۰۶۲ ۱۶۵۹
۸ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۵ داره درد هر شبت تموم میشه شور ۴.۳ ۳:۴۱ ۱ ۱ ۱۹۶۹ ۱۷۹۶