میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵

میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵

از محمد فصولی الكربلائي، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ با خبر کرد نسیمی همه دنیا را مدح ۲.۷ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۱۴۳۷ ۹۵۳
۲ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ گل بیارید دختر علی و فاطمه رسیده سرود ۶.۸ ۷:۱۶ ۰ ۰ ۲۰۴۱ ۱۲۶۹
۳ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ هلا بالزینب | عربی ، فارسی سرود ۵.۳ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۲۲۱۹ ۱۴۶۷