شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۵

شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۵ یه روز تنم رو سینه خیز تا قتلگاه می کشم زمینه ۳.۸ ۴:۰۰ ۱ ۱ ۱۵۶۹ ۱۱۳۱
۲ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۵ دونه دونه اشک چشام روی گونه هام جاریه زمینه ۳.۲ ۳:۱۹ ۱ ۱ ۹۴۶ ۹۲۱
۳ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۵ اباصالح عزاداری لباس غم به تن داری واحد ۸.۹ ۹:۳۷ ۱ ۱ ۱۸۳۱ ۱۱۱۹
۴ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۵ با همه دنیا قهرمو با تو می خوام آشتی باشم شور ۵.۳ ۵:۳۵ ۱ ۱ ۱۲۳۷ ۱۲۲۹