روز ۳۰ صفر ۱۳۹۵

روز ۳۰ صفر ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۸ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ روز ۳۰ صفر ۱۳۹۵ غروب روز دلگیری دلم غرق پریشانی روضه ۸.۳ ۸:۵۵ ۱ ۱ ۱۲۸۷ ۶۰۵
۲ روز ۳۰ صفر ۱۳۹۵ تا پابوس تو میام می پرسم نشونتو زمینه ۵ ۵:۲۱ ۱ ۱ ۵۰۳ ۴۴۸
۳ روز ۳۰ صفر ۱۳۹۵ اشک عزامو برات آوردم شور ۶.۱ ۶:۳۳ ۱ ۱ ۴۱۵ ۴۸۲
۴ روز ۳۰ صفر ۱۳۹۵ خداحافظ ای ماه غم واحد ۷.۹ ۸:۳۱ ۱ ۱ ۳۱۰ ۳۸۰
۵ روز ۳۰ صفر ۱۳۹۵ دوباره بغل کردم این پیرهنو واحد ۴.۹ ۵:۱۷ ۱ ۱ ۲۰۴ ۳۵۲
۶ روز ۳۰ صفر ۱۳۹۵ سایه سار این دو ماه عزا داره میره از روی سرم شور ۵.۵ ۵:۵۵ ۱ ۱ ۴۲۰ ۵۵۰