شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵

شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵

از کربلایی جواد مقدم، ۶ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ نبض لبم کرب و بلا شور ۵.۶ ۵:۴۲ ۱ ۱ ۲۵۶۵ ۱۳۴۴
۲ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ الا ای شاه بی همتا تک ۳.۱ ۲:۵۷ ۱ ۱ ۱۴۱۱ ۱۰۳۲
۳ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ سلاطین همه نوکر غلامات همه ارباب شور ۶.۱ ۶:۱۶ ۱ ۱ ۱۹۱۶ ۱۵۷۵
۴ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ کربلا اکسیر مستی و جنونه شور ۵.۲ ۵:۱۲ ۲ ۲ ۱۱۶۹۸ ۴۰۲۳