شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۵

شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۵ هر شب به دل غمزده غوغای تو دارم مناجات ۲.۷ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۱۹۹۴ ۷۲۸
۲ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۵ آنکه بر محضر شما نرسد روضه ۹.۱ ۹:۴۸ ۰ ۰ ۸۸۲ ۵۹۲
۳ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۵ ای کاش غریب نمی موندی زمینه ۷ ۷:۲۷ ۰ ۰ ۲۵۸۷ ۱۷۳۸