شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵

شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵

از کربلایی جواد مقدم، ۷ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ بقیع تاریک و دلگیره زمینه ۸.۶ ۹:۰۸ ۰ ۰ ۱۹۳۱ ۱۷۰۲
۲ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ حسین میگه هر کی دلش غم داره شور ۳ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۱۸۶۹ ۲۰۴۵
۳ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ ضربان دلم با هر تپشش داره اسمت رو آقا جار می زنه شور ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۱۳۸۰ ۱۴۹۰
۴ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ عمریه آقا تو روضه ها از شما می خونم واحد ۶.۳ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۹۶۰ ۱۲۴۸
۵ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۵ حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است شعرخوانی ۴.۷ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۴۶۱ ۵۶۱