شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵

شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۶ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵ اگر که دنیا دارم اگر که دین دارم مناجات ۸ ۸:۴۱ ۰ ۰ ۶۶۲ ۴۹۳
۲ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵ آسمان هم خجل از چشم تو و بارانت روضه ۷.۸ ۸:۲۳ ۰ ۰ ۲۹۷ ۴۸۱
۳ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵ بیشتر از سی ساله زنده ام با ناله زمینه ۶.۲ ۶:۳۸ ۰ ۰ ۳۳۳ ۵۶۸
۴ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵ یا مولانا الغریب المهموم شور ۳.۶ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۳۳۴ ۶۴۷
۵ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵ امشب گرفته دعام راهی عرش خدام واحد ۳.۹ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۳۸۰ ۵۶۰
۶ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۵ میون این شبایی که حیرونم شور ۵.۲ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۳۹۱ ۵۴۲