گلچین محرم ۱۳۹۵

گلچین محرم ۱۳۹۵

از حاج محمد رضا طاهری، ۶۲ قطعه، ۹ ساعت و ۴ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ کبوترم که زدم بال در هوای محرم مناجات ۳.۸ ۴:۰۰ ۱ ۱ ۱۵۴۰ ۶۰۲
۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ در مسلخ کوفه است پیغام آور تو روضه ۱۵.۶ ۱۶:۵۵ ۱ ۱ ۳۶۳ ۴۷۱
۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ یا قتیل العبرات حسین زمینه ۴.۱ ۴:۱۹ ۱ ۱ ۸۹۷ ۸۷۱
۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ از دست من کاری دیگه بر نمیاد آقا زمینه ۱۰.۴ ۱۱:۱۱ ۱ ۱ ۴۷۶ ۶۱۲
۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ هر دری می زنم بر رویم بسته است نوحه ۱۱.۳ ۱۲:۱۴ ۱ ۱ ۵۰۵ ۶۹۴
۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ دل غرق ماتم است هنگامه غم است واحد ۵.۴ ۵:۴۷ ۱ ۱ ۳۲۲ ۵۶۹
۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ چه می شود که سرانجام آن زمان برسد مناجات ۴.۸ ۵:۰۹ ۱ ۱ ۲۳۷ ۴۲۷
۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ تا باد به موی سرت افتاد دلم ریخت روضه ۵.۶ ۶:۰۲ ۱ ۱ ۲۳۵ ۴۵۰
۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ دختری می پرسه آبادی کجاست روضه ۱۲.۱ ۱۳:۰۴ ۱ ۱ ۲۴۳ ۵۰۱
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ کاروان از راه می رسه امشب زمینه ۱۰.۹ ۱۱:۴۵ ۱ ۱ ۲۴۷ ۵۶۴
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ ناله فاطمه بی امان می رسد نوحه ۱۲.۲ ۱۳:۱۱ ۱ ۱ ۲۶۹ ۵۱۹
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ دشت غم دشت عطش دشت بلایی کربلا واحد ۳.۷ ۳:۵۴ ۱ ۱ ۲۲۱ ۵۸۴
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ ناله هایت می رسد تا مشق زینب می کند مناجات ۵.۸ ۶:۱۲ ۱ ۱ ۱۱۶ ۳۹۲
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ اینجا چقدر دور و برم داد می کشند روضه ۶.۳ ۶:۴۷ ۱ ۱ ۱۷۱ ۴۶۴
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ دیدن دستای بسته اومدی روضه ۷.۹ ۸:۳۲ ۱ ۱ ۱۵۳ ۴۱۵
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ درد از زمین و آسمون می باره زمینه ۱۱.۴ ۱۲:۱۶ ۱ ۱ ۲۰۳ ۵۱۵
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ ای سر بی بدن از همه سر تری نوحه ۱۱.۴ ۱۲:۱۸ ۱ ۱ ۲۲۷ ۴۴۱
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ جگرم سوخته صدام شرر داره واحد ۴.۳ ۴:۳۲ ۱ ۱ ۱۴۷ ۴۶۴
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ یا اندکی برای رسیدن شتاب کن مناجات ۵.۱ ۵:۲۶ ۱ ۱ ۹۲ ۳۶۱
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ گفت سر دواندن نیست رسم دلبری روضه ۷.۷ ۸:۱۵ ۱ ۱ ۸۰ ۴۵۱
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ بمونن رو نیزه ها سر ببینن روضه ۶.۷ ۷:۰۷ ۱ ۱ ۱۰۵ ۳۷۹
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ بازم شب زینب و دخیل این درم زمینه ۹.۹ ۱۰:۳۸ ۱ ۱ ۱۶۷ ۴۹۰
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ ای که هر لحظه در برم مانده ای نوحه ۱۰.۴ ۱۱:۱۶ ۱ ۱ ۱۰۲ ۳۹۹
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ همه جسمیم و تویی جان بابی انت و امی واحد ۵.۵ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۱۳۱ ۴۳۴
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ ترک ما کرده ای ای ساکن در صحراها مناجات ۴.۸ ۵:۰۳ ۱ ۱ ۱۰۳ ۳۵۹
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ یازده سال است دستت هست در دستم عمو روضه ۱۲.۴ ۱۳:۲۳ ۱ ۱ ۹۱ ۳۷۱
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ فاصله دارم از تو دلم داره می لرزه زمینه ۱۲.۲ ۱۳:۱۳ ۱ ۱ ۱۳۰ ۴۵۳
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ بی دل و بی امان عازم مقتلت نوحه ۱۰.۵ ۱۱:۱۹ ۱ ۱ ۹۵ ۳۸۵
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ حر پشیمان توام یا حسین واحد ۵.۶ ۶:۰۲ ۱ ۱ ۱۸۱ ۴۸۳
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ چه جمعه ها که یک به یک تمام شد نیامدی مناجات ۴.۱ ۴:۲۱ ۱ ۱ ۱۲۸ ۳۵۸
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ دیگه خسته ام بیا آقا مناجات ۲.۵ ۲:۳۶ ۱ ۱ ۱۲۲ ۳۶۳
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ کسی که آمده در خانه اش پشیمان نیست روضه ۱۶.۳ ۱۷:۳۸ ۱ ۱ ۹۴ ۳۶۰
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ یادگار حسنی تو امید حرمی زمینه ۸.۵ ۹:۰۸ ۱ ۱ ۱۴۹ ۴۶۳
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ سایه ات مستدام بر سرم ای عمو نوحه ۹.۷ ۱۰:۲۸ ۱ ۱ ۸۱ ۳۸۵
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ هر طرف می داد جولان مرکب و شمشیر را واحد ۳.۳ ۳:۲۷ ۱ ۱ ۱۰۸ ۴۱۱
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ گمان مدار که چون سنگ خاره ایم همه مناجات ۴.۹ ۵:۱۰ ۱ ۱ ۱۱۴ ۳۳۳
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ چه خوب شد به غلامی اش انتخاب شدیم روضه ۱۲.۲ ۱۳:۱۳ ۱ ۱ ۱۰۳ ۳۵۲
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ بال و پر میزنی اما چه کنم پر نکشی روضه ۷.۶ ۸:۱۲ ۱ ۱ ۱۱۴ ۳۸۵
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ گریه کن که دیگه پلکات وا نشد زمینه ۸.۴ ۹:۰۴ ۱ ۱ ۱۴۳ ۴۷۵
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ از روی دست من پر زدی اصغرم نوحه ۱۱.۲ ۱۲:۰۶ ۱ ۱ ۹۴ ۳۷۳
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ تو لبات تشنه است من غرق آتیشم واحد ۲.۶ ۲:۴۵ ۱ ۱ ۱۳۴ ۳۹۹
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ زمان زمان عجیبی‌ است امتحان سخت است مناجات ۴.۹ ۵:۱۲ ۱ ۱ ۹۹ ۳۵۳
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ پیش چشمان پدر تا که معمم می شد روضه ۱۵.۷ ۱۷:۰۱ ۱ ۱ ۱۱۳ ۳۴۵
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ برو پسر حسین دست علی به همراته زمینه ۷.۹ ۸:۳۲ ۱ ۱ ۱۵۶ ۴۲۲
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ یوسف خیمه ها از حرم می روی نوحه ۱۲.۳ ۱۳:۲۰ ۱ ۱ ۱۳۵ ۴۸۴
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ نه شب مرا تا پای روضه می کشانی مناجات ۲.۸ ۲:۵۸ ۱ ۱ ۷۲ ۳۵۲
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ سلام حضرت دریا سلام یا عباس روضه ۷.۵ ۸:۰۷ ۱ ۱ ۱۷۹ ۳۸۴
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ در علقمه صدای دو مادر به تو رسید روضه ۷.۱ ۷:۴۰ ۱ ۱ ۱۲۱ ۳۷۶
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ پاشو حالا تا نبینم علمت روی زمینه زمینه ۱۱.۵ ۱۲:۲۳ ۱ ۱ ۲۱۰ ۵۰۹
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ یک طرف غرق خون مشک آب بر زمین نوحه ۸.۵ ۹:۰۸ ۱ ۱ ۱۵۸ ۴۱۶
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ پاشو دستاتو به دست من واحد ۴.۳ ۴:۳۴ ۱ ۱ ۱۴۳ ۴۰۸
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ پیش چشم سرخگونت صبح و شامی نیست نیست مناجات ۳.۸ ۴:۰۰ ۱ ۱ ۸۸ ۳۴۳
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ افتاده تبر به جوشنت ممکن نیست روضه ۱۸.۱ ۱۹:۳۶ ۱ ۱ ۸۸ ۴۰۱
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ تو که برام علمداری زمینه ۱۰ ۱۰:۴۶ ۱ ۱ ۲۹۹ ۴۹۶
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ من ساقی لب تشنه فرزند زهرایم نوحه ۷.۸ ۸:۲۱ ۱ ۱ ۱۹۴ ۳۹۶
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ بر لب آبم و از داغ لبت می میرم واحد ۴.۴ ۴:۳۷ ۱ ۱ ۱۷۲ ۴۲۸
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ به بزم ماتم جدت بیا اباصالح مناجات ۴.۴ ۴:۴۰ ۱ ۱ ۱۱۳ ۳۶۱
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ همه رفتند چقدر قافله لشکر دارد روضه ۶.۲ ۶:۳۹ ۱ ۱ ۱۰۵ ۳۷۵
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ بیا با من هم سخن باش امشب روضه ۱۵.۲ ۱۶:۳۰ ۱ ۱ ۱۵۷ ۳۹۰
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ دلشوره دارم زیاد چی به سر ما میاد زمینه ۹.۸ ۱۰:۳۵ ۱ ۱ ۳۴۰ ۵۵۹
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ هر دم از خیمه ها می رسد بوی سیب نوحه ۱۰.۶ ۱۱:۲۷ ۱ ۱ ۲۲۴ ۵۰۳
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ خاندان علی و ننگ مذلت هیهات واحد ۴.۶ ۴:۵۵ ۱ ۱ ۲۵۰ ۴۹۷