گلچین محرم ۱۳۹۵

گلچین محرم ۱۳۹۵

از حاج محمد رضا طاهری، ۶۲ قطعه، ۹ ساعت و ۴ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ کبوترم که زدم بال در هوای محرم مناجات ۳.۸ ۴:۰۰ ۱ ۱ ۲۴۵۸ ۹۱۱
۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ در مسلخ کوفه است پیغام آور تو روضه ۱۵.۶ ۱۶:۵۵ ۱ ۱ ۷۷۲ ۷۶۰
۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ یا قتیل العبرات حسین زمینه ۴.۱ ۴:۱۹ ۱ ۱ ۱۷۸۷ ۱۳۴۵
۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ از دست من کاری دیگه بر نمیاد آقا زمینه ۱۰.۴ ۱۱:۱۱ ۱ ۱ ۹۴۰ ۹۷۹
۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ هر دری می زنم بر رویم بسته است نوحه ۱۱.۳ ۱۲:۱۴ ۱ ۱ ۱۱۵۲ ۱۱۷۳
۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ دل غرق ماتم است هنگامه غم است واحد ۵.۴ ۵:۴۷ ۱ ۱ ۱۰۳۷ ۱۰۰۰
۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ چه می شود که سرانجام آن زمان برسد مناجات ۴.۸ ۵:۰۹ ۱ ۱ ۴۲۲ ۵۹۴
۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ تا باد به موی سرت افتاد دلم ریخت روضه ۵.۶ ۶:۰۲ ۱ ۱ ۴۴۵ ۶۷۶
۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ دختری می پرسه آبادی کجاست روضه ۱۲.۱ ۱۳:۰۴ ۱ ۱ ۵۳۹ ۸۰۰
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ کاروان از راه می رسه امشب زمینه ۱۰.۹ ۱۱:۴۵ ۱ ۱ ۶۲۹ ۱۰۳۲
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ ناله فاطمه بی امان می رسد نوحه ۱۲.۲ ۱۳:۱۱ ۱ ۱ ۵۵۹ ۹۰۵
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ دشت غم دشت عطش دشت بلایی کربلا واحد ۳.۷ ۳:۵۴ ۱ ۱ ۷۸۱ ۱۱۵۷
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ ناله هایت می رسد تا مشق زینب می کند مناجات ۵.۸ ۶:۱۲ ۱ ۱ ۲۱۳ ۵۳۵
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ اینجا چقدر دور و برم داد می کشند روضه ۶.۳ ۶:۴۷ ۱ ۱ ۲۸۲ ۶۵۵
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ دیدن دستای بسته اومدی روضه ۷.۹ ۸:۳۲ ۱ ۱ ۲۳۷ ۵۶۷
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ درد از زمین و آسمون می باره زمینه ۱۱.۴ ۱۲:۱۶ ۱ ۱ ۳۸۴ ۷۳۶
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ ای سر بی بدن از همه سر تری نوحه ۱۱.۴ ۱۲:۱۸ ۱ ۱ ۵۷۷ ۶۶۹
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ جگرم سوخته صدام شرر داره واحد ۴.۳ ۴:۳۲ ۱ ۱ ۲۸۸ ۶۸۰
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ یا اندکی برای رسیدن شتاب کن مناجات ۵.۱ ۵:۲۶ ۱ ۱ ۲۰۳ ۵۱۱
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ گفت سر دواندن نیست رسم دلبری روضه ۷.۷ ۸:۱۵ ۱ ۱ ۲۵۸ ۶۲۹
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ بمونن رو نیزه ها سر ببینن روضه ۶.۷ ۷:۰۷ ۱ ۱ ۲۳۴ ۵۴۷
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ بازم شب زینب و دخیل این درم زمینه ۹.۹ ۱۰:۳۸ ۱ ۱ ۴۹۶ ۷۹۴
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ ای که هر لحظه در برم مانده ای نوحه ۱۰.۴ ۱۱:۱۶ ۱ ۱ ۳۷۵ ۶۰۵
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ همه جسمیم و تویی جان بابی انت و امی واحد ۵.۵ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۳۷۶ ۶۶۸
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ ترک ما کرده ای ای ساکن در صحراها مناجات ۴.۸ ۵:۰۳ ۱ ۱ ۱۶۵ ۴۹۵
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ یازده سال است دستت هست در دستم عمو روضه ۱۲.۴ ۱۳:۲۳ ۱ ۱ ۲۶۵ ۵۴۹
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ فاصله دارم از تو دلم داره می لرزه زمینه ۱۲.۲ ۱۳:۱۳ ۱ ۱ ۳۳۷ ۶۷۹
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ بی دل و بی امان عازم مقتلت نوحه ۱۰.۵ ۱۱:۱۹ ۱ ۱ ۲۴۲ ۵۹۱
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ حر پشیمان توام یا حسین واحد ۵.۶ ۶:۰۲ ۱ ۱ ۸۰۳ ۱۱۲۷
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ چه جمعه ها که یک به یک تمام شد نیامدی مناجات ۴.۱ ۴:۲۱ ۱ ۱ ۱۸۳ ۴۹۷
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ دیگه خسته ام بیا آقا مناجات ۲.۵ ۲:۳۶ ۱ ۱ ۲۰۲ ۵۰۷
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ کسی که آمده در خانه اش پشیمان نیست روضه ۱۶.۳ ۱۷:۳۸ ۱ ۱ ۲۷۸ ۵۳۵
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ یادگار حسنی تو امید حرمی زمینه ۸.۵ ۹:۰۸ ۱ ۱ ۳۱۱ ۷۱۸
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ سایه ات مستدام بر سرم ای عمو نوحه ۹.۷ ۱۰:۲۸ ۱ ۱ ۱۸۲ ۵۶۲
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ هر طرف می داد جولان مرکب و شمشیر را واحد ۳.۳ ۳:۲۷ ۱ ۱ ۲۵۸ ۶۶۸
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ گمان مدار که چون سنگ خاره ایم همه مناجات ۴.۹ ۵:۱۰ ۱ ۱ ۱۸۵ ۴۶۵
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ چه خوب شد به غلامی اش انتخاب شدیم روضه ۱۲.۲ ۱۳:۱۳ ۱ ۱ ۱۶۷ ۵۰۵
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ بال و پر میزنی اما چه کنم پر نکشی روضه ۷.۶ ۸:۱۲ ۱ ۱ ۲۱۳ ۵۷۰
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ گریه کن که دیگه پلکات وا نشد زمینه ۸.۴ ۹:۰۴ ۱ ۱ ۲۵۸ ۷۲۸
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ از روی دست من پر زدی اصغرم نوحه ۱۱.۲ ۱۲:۰۶ ۱ ۱ ۲۸۱ ۶۲۲
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ تو لبات تشنه است من غرق آتیشم واحد ۲.۶ ۲:۴۵ ۱ ۱ ۲۹۴ ۶۴۲
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ زمان زمان عجیبی‌ است امتحان سخت است مناجات ۴.۹ ۵:۱۲ ۱ ۱ ۱۷۰ ۵۰۶
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ پیش چشمان پدر تا که معمم می شد روضه ۱۵.۷ ۱۷:۰۱ ۱ ۱ ۱۸۸ ۴۹۸
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ برو پسر حسین دست علی به همراته زمینه ۷.۹ ۸:۳۲ ۱ ۱ ۲۹۳ ۶۴۰
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ یوسف خیمه ها از حرم می روی نوحه ۱۲.۳ ۱۳:۲۰ ۱ ۱ ۳۰۹ ۷۰۵
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ نه شب مرا تا پای روضه می کشانی مناجات ۲.۸ ۲:۵۸ ۱ ۱ ۱۱۶ ۴۹۴
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ سلام حضرت دریا سلام یا عباس روضه ۷.۵ ۸:۰۷ ۱ ۱ ۳۶۷ ۵۸۸
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ در علقمه صدای دو مادر به تو رسید روضه ۷.۱ ۷:۴۰ ۱ ۱ ۳۰۱ ۵۵۰
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ پاشو حالا تا نبینم علمت روی زمینه زمینه ۱۱.۵ ۱۲:۲۳ ۱ ۱ ۴۴۹ ۷۶۰
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ یک طرف غرق خون مشک آب بر زمین نوحه ۸.۵ ۹:۰۸ ۱ ۱ ۳۲۰ ۶۴۲
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ پاشو دستاتو به دست من واحد ۴.۳ ۴:۳۴ ۱ ۱ ۳۶۳ ۶۳۵
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ پیش چشم سرخگونت صبح و شامی نیست نیست مناجات ۳.۸ ۴:۰۰ ۱ ۱ ۱۱۰ ۴۵۳
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ افتاده تبر به جوشنت ممکن نیست روضه ۱۸.۱ ۱۹:۳۶ ۱ ۱ ۱۶۰ ۵۴۰
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ تو که برام علمداری زمینه ۱۰ ۱۰:۴۶ ۱ ۱ ۴۷۴ ۷۲۳
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ من ساقی لب تشنه فرزند زهرایم نوحه ۷.۸ ۸:۲۱ ۱ ۱ ۳۲۸ ۵۶۹
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ بر لب آبم و از داغ لبت می میرم واحد ۴.۴ ۴:۳۷ ۱ ۱ ۳۱۳ ۶۵۱
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ به بزم ماتم جدت بیا اباصالح مناجات ۴.۴ ۴:۴۰ ۱ ۱ ۱۹۳ ۵۰۶
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ همه رفتند چقدر قافله لشکر دارد روضه ۶.۲ ۶:۳۹ ۱ ۱ ۲۱۸ ۵۸۶
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ بیا با من هم سخن باش امشب روضه ۱۵.۲ ۱۶:۳۰ ۱ ۱ ۲۴۱ ۵۳۵
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ دلشوره دارم زیاد چی به سر ما میاد زمینه ۹.۸ ۱۰:۳۵ ۱ ۱ ۶۱۷ ۸۴۲
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ هر دم از خیمه ها می رسد بوی سیب نوحه ۱۰.۶ ۱۱:۲۷ ۱ ۱ ۴۳۰ ۷۴۱
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ خاندان علی و ننگ مذلت هیهات واحد ۴.۶ ۴:۵۵ ۱ ۱ ۴۰۴ ۷۶۵