شب هشتم محرم ۱۳۹۵

شب هشتم محرم ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۲ قطعه، ۹ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ من چگونه سوی خیمه خبرت را ببرم واحد ۵.۱ ۵:۳۱ ۴ ۴ ۳۸۳۵ ۲۱۴۰
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ چه کرده اند با جسم تو دو چشم من نداره سو شور ۴ ۴:۱۶ ۴ ۴ ۴۹۴۱ ۳۳۱۶