شب ششم محرم ۱۳۹۵

شب ششم محرم ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۴ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۵ چقدر شلوغ قتلگاه نمی رسه صدات زمینه ۶.۳ ۶:۵۱ ۱ ۱ ۶۵۶ ۴۷۹
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۵ یابن شمس الضحی یابن طاها نوحه ۲.۷ ۲:۴۹ ۱ ۱ ۲۸۲ ۳۵۰
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۵ اومد ماه تابان ستاره دعا کرد واحد ۲.۵ ۲:۳۶ ۱ ۱ ۲۲۸ ۳۷۱
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۵ چشم هایش همه را یاد مسیحا انداخت واحد ۲.۳ ۲:۲۶ ۱ ۱ ۲۸۷ ۴۱۳