شب ششم محرم ۱۳۹۵

شب ششم محرم ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۴ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۵ چقدر شلوغ قتلگاه نمی رسه صدات زمینه ۶.۳ ۶:۵۱ ۲ ۲ ۱۶۷۲ ۱۱۰۴
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۵ یابن شمس الضحی یابن طاها نوحه ۲.۷ ۲:۴۹ ۲ ۲ ۶۲۶ ۸۵۸
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۵ اومد ماه تابان ستاره دعا کرد واحد ۲.۵ ۲:۳۶ ۱ ۱ ۵۵۴ ۸۶۲
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۵ چشم هایش همه را یاد مسیحا انداخت واحد ۲.۳ ۲:۲۶ ۲ ۲ ۷۶۴ ۹۳۱