شب عاشورا ۱۳۹۵

شب عاشورا ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۴ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۵ نزن حرف رفتن که زینب می میره روضه ۱۵.۱ ۱۶:۲۳ ۱ ۱ ۲۶۳۷ ۱۵۸۹
۲ شب عاشورا ۱۳۹۵ بعد تو بی پناه و حیرونم زمینه ۵.۷ ۶:۰۹ ۲ ۲ ۲۳۱۸ ۲۱۰۰
۳ شب عاشورا ۱۳۹۵ این پیرهن سیاه این خیمه عزا واحد ۴.۵ ۴:۴۷ ۱ ۱ ۱۷۵۲ ۱۸۰۳
۴ شب عاشورا ۱۳۹۵ سفر خوبه خوبه مجنون باشی تک ۶.۵ ۷:۰۱ ۲ ۲ ۱۷۱۳ ۱۸۰۳