شب عاشورا ۱۳۹۵

شب عاشورا ۱۳۹۵

از کربلایی جواد مقدم، ۸ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۵ اگه از مصیبات فردا بگم بهم قول میدی تحمل کنی روضه ۳.۲ ۳:۱۸ ۲ ۲ ۸۰۵۹ ۳۰۶۸
۲ شب عاشورا ۱۳۹۵ سخته اینو باور کنم اومد شب آخر زمینه ۷.۱ ۷:۳۵ ۲ ۲ ۵۵۴۵ ۵۵۳۰
۳ شب عاشورا ۱۳۹۵ وقتی که میگم یا حسین شور ۳.۹ ۴:۰۴ ۳ ۳ ۷۵۱۹ ۷۳۶۹
۴ شب عاشورا ۱۳۹۵ تویی تار و پود قلب دیوونم آقاجونم واحد ۵.۱ ۵:۲۲ ۲ ۲ ۴۷۴۶ ۴۷۲۷
۵ شب عاشورا ۱۳۹۵ اگر در خاک آذربایجان جانان اباالفضل است شعرخوانی ۵.۵ ۵:۴۶ ۲ ۲ ۲۷۲۵ ۲۶۵۹
۶ شب عاشورا ۱۳۹۵ دوست دارم لحظه حرمت رو دیدنو شور ۳.۴ ۳:۲۸ ۲ ۲ ۶۲۳۰ ۶۷۰۴