شب تاسوعا ۱۳۹۵

شب تاسوعا ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۲ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۵ دلدار اباالفضل سالار اباالفضل زمینه ۷.۶ ۸:۰۹ ۴ ۴ ۱۳۱۲۶ ۶۶۵۴
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۵ عمود خیمه حرم برادرم عباس زمینه ۶.۱ ۶:۳۰ ۴ ۴ ۷۱۲۶ ۵۵۷۳
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ای ساقی لب تشنگان واحد ۶.۲ ۶:۳۶ ۴ ۴ ۴۵۷۲ ۴۵۴۷
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ای ساقی لشکرم عباس آب آورم واحد ۴.۷ ۴:۵۹ ۴ ۴ ۴۷۴۸ ۴۵۶۱
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۵ یا قمر العشیره شور ۷.۸ ۸:۲۳ ۴ ۴ ۸۰۸۶ ۷۲۴۵
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ای امیرالمومنین ما همه شعرخوانی ۶.۲ ۶:۳۷ ۴ ۴ ۲۷۱۳ ۲۳۸۵