شب تاسوعا ۱۳۹۵

شب تاسوعا ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۲ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۵ دلدار اباالفضل سالار اباالفضل زمینه ۷.۶ ۸:۰۹ ۳ ۳ ۹۷۴۶ ۵۴۷۵
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۵ عمود خیمه حرم برادرم عباس تک ۶.۱ ۶:۳۰ ۳ ۳ ۴۶۶۳ ۴۵۴۳
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ای ساقی لب تشنگان واحد ۶.۲ ۶:۳۶ ۳ ۳ ۳۶۴۹ ۳۸۱۳
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ای ساقی لشکرم عباس آب آورم واحد ۴.۷ ۴:۵۹ ۳ ۳ ۳۷۲۶ ۳۸۷۰
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۵ یا قمر العشیره شور ۷.۸ ۸:۲۳ ۳ ۳ ۶۱۸۰ ۶۲۴۵
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ای امیرالمومنین ما همه شعرخوانی ۶.۲ ۶:۳۷ ۳ ۳ ۲۳۳۴ ۲۰۲۲