شب تاسوعا ۱۳۹۵

شب تاسوعا ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۲ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۵ دلدار اباالفضل سالار اباالفضل زمینه ۷.۶ ۸:۰۹ ۳ ۳ ۹۰۴۹ ۵۲۵۴
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۵ عمود خیمه حرم برادرم عباس تک ۶.۱ ۶:۳۰ ۳ ۳ ۴۲۳۴ ۴۳۵۷
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ای ساقی لب تشنگان واحد ۶.۲ ۶:۳۶ ۳ ۳ ۳۴۵۴ ۳۶۷۹
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ای ساقی لشکرم عباس آب آورم واحد ۴.۷ ۴:۵۹ ۳ ۳ ۳۵۱۹ ۳۷۲۸
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۵ یا قمر العشیره شور ۷.۸ ۸:۲۳ ۳ ۳ ۵۷۸۳ ۶۰۰۶
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ای امیرالمومنین ما همه شعرخوانی ۶.۲ ۶:۳۷ ۳ ۳ ۱۸۲۴ ۱۹۱۳