شب تاسوعا ۱۳۹۵

شب تاسوعا ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۲ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۵ دلدار اباالفضل سالار اباالفضل زمینه ۷.۶ ۸:۰۹ ۴ ۴ ۱۲۷۵۰ ۶۵۰۷
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۵ عمود خیمه حرم برادرم عباس تک ۶.۱ ۶:۳۰ ۴ ۴ ۶۸۶۱ ۵۴۴۸
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ای ساقی لب تشنگان واحد ۶.۲ ۶:۳۶ ۴ ۴ ۴۵۲۹ ۴۴۷۹
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ای ساقی لشکرم عباس آب آورم واحد ۴.۷ ۴:۵۹ ۴ ۴ ۴۶۷۸ ۴۴۷۹
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۵ یا قمر العشیره شور ۷.۸ ۸:۲۳ ۴ ۴ ۷۷۲۱ ۷۰۸۸
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۵ ای امیرالمومنین ما همه شعرخوانی ۶.۲ ۶:۳۷ ۴ ۴ ۲۶۵۰ ۲۳۱۶