شب هفتم محرم ۱۳۹۵

شب هفتم محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۸ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ لالا لالا لالا آروم جون من زمینه ۶.۳ ۶:۳۹ ۱ ۱ ۱۴۲۱ ۱۰۹۹
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ ای ولی نعمتم شور ۶.۵ ۶:۵۶ ۱ ۱ ۷۵۴ ۱۲۸۵
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ چقدر از دل تو رو صدا کردم شور ۳.۹ ۴:۰۶ ۱ ۱ ۶۸۹ ۳۱۹۱
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ لالا کن اصغرم آروم بگیری واحد ۱۰.۸ ۱۱:۳۷ ۱ ۱ ۶۵۶ ۱۰۱۲
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ غنچه پرپر من لاله یاسمنم واحد ۲.۹ ۲:۵۶ ۱ ۱ ۴۷۸ ۸۳۶
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ نذار تو غربت بمیرم شور ۴.۷ ۴:۵۴ ۱ ۱ ۶۴۸ ۱۳۴۱
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ تو بارونی تو احساسی شور ۵ ۵:۱۶ ۱ ۱ ۸۴۲ ۱۴۳۳
۸ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ یا نده عادت به خودت هیچ کسی رو تو رو خدا شور ۲.۸ ۲:۵۳ ۱ ۱ ۶۳۴ ۱۲۴۶