شب هشتم محرم ۱۳۹۵

شب هشتم محرم ۱۳۹۵

از جواد مقدم، ۸ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ به هر جای این خاک زانو زدم روضه ۸.۲ ۸:۴۴ ۲ ۲ ۷۴۷۱ ۳۳۴۲
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ ای که به رسول دو سرا اشبه ناسی زمینه ۶.۶ ۶:۵۸ ۳ ۳ ۴۶۸۲ ۵۳۲۹
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ کربلای توئه قبلگاه منه شور ۵ ۵:۱۳ ۳ ۳ ۱۱۷۵۷ ۸۸۰۷
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ خوب گوش کن دارم در می زنم باز واحد ۸.۱ ۸:۳۶ ۲ ۲ ۵۸۵۵ ۵۴۱۷
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ قسم به خاطره هایی که از نجف دارم شعرخوانی ۷.۱ ۷:۳۲ ۲ ۲ ۲۴۲۸ ۲۷۸۰
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ خودتو به عالم معرفی کن شور ۳.۹ ۴:۰۴ ۲ ۲ ۴۴۵۳ ۵۵۷۵
۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ نجف و حال و هوای زائرا دم سحر شور ۴.۶ ۴:۴۹ ۲ ۲ ۵۷۶۱ ۶۳۸۲