شب هشتم محرم ۱۳۹۵

شب هشتم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۱ قطعه، ۵۳ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ تفسیر عشق درس الفبای کربلاست مناجات ۴.۶ ۴:۵۲ ۱ ۱ ۶۰۶۵ ۲۰۲۲
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ صدای اکبر عباس می بینی صبرمو برده روضه ۱۲.۴ ۱۳:۲۷ ۱ ۱ ۲۸۹۷ ۳۱۰۴
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ نمی تونم تحمل بکنم عزیزم یه لحظه دوری تو رو زمینه ۵.۹ ۶:۱۵ ۱ ۱ ۵۶۳۰ ۵۹۹۷
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ رسیده خزان حرم برو ای جوان حرم نوحه ۴ ۴:۱۱ ۱ ۱ ۳۶۵۱ ۴۴۶۶
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ چون تو ای لاله در این دشت گلی پرپر نیست واحد ۲.۶ ۲:۴۰ ۱ ۱ ۳۶۲۷ ۴۴۵۱
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ دلم قرصه تا وقتی که پای روضت سرم گرمه واحد ۳.۶ ۳:۴۹ ۲ ۲ ۳۱۵۵ ۴۱۵۱
۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ اگر که غم برای توست غم به درد می خورد واحد ۳.۶ ۳:۴۷ ۲ ۲ ۳۵۸۷ ۴۰۲۱
۸ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ امیری حسین ای وای اگه دستامو نگیری حسین شور ۱.۹ ۱:۵۵ ۱ ۱ ۸۰۶۴ ۷۱۶۷