شب پنجم محرم ۱۳۹۵

شب پنجم محرم ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۴ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ یابن شمس الضحی یابن طاها نوحه ۱۰.۴ ۷:۲۹ ۲ ۲ ۳۲۶۱ ۱۴۷۱
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ قصه هیچ کسی مثل من آغاز نشد واحد ۵.۴ ۳:۴۸ ۲ ۲ ۱۵۰۲ ۱۴۵۵
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ بنویسید شدم پیر اباعبدالله واحد ۳.۳ ۲:۱۸ ۲ ۲ ۱۳۸۴ ۱۶۱۹
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ چقدر شلوغ قتلگاه نمی رسه صدات شور ۵ ۳:۳۳ ۲ ۲ ۲۹۳۸ ۲۳۷۵