شب چهارم محرم ۱۳۹۵

شب چهارم محرم ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۸ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ اصلا رقیه نه به خدا دختر خودت روضه ۴.۲ ۴:۲۱ ۱ ۱ ۲۶۵۹ ۱۴۱۹
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ سلام تازه ز ره آمده گلویت کو روضه ۳.۶ ۳:۴۲ ۲ ۲ ۸۴۹ ۱۴۶۳
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ سلام مهربونم کجا بودی بابا روضه ۸.۱ ۸:۴۲ ۲ ۲ ۱۰۶۷ ۱۵۶۴
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ می دونی دلم تنگته می دونی هوا ابریه شور ۴.۵ ۴:۴۳ ۳ ۳ ۲۷۰۹ ۳۵۹۷
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ سلام مهربونم کجا بودی بابا واحد ۸.۲ ۸:۴۶ ۳ ۳ ۱۷۵۸ ۲۵۲۰
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ این افتخارمه تنها شعارمه واحد ۶.۶ ۶:۵۹ ۳ ۳ ۱۴۲۸ ۲۰۴۶
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ با صد آه و ناله می گوید سه ساله نوحه ۵.۲ ۵:۲۹ ۳ ۳ ۱۲۹۶ ۲۱۰۹
۸ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ می گذرم از اونی که قدم رو خم کرده شور ۱۱.۳ ۱۲:۰۸ ۳ ۳ ۲۲۴۷ ۳۲۴۷