شب دوم محرم ۱۳۹۵

شب دوم محرم ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۸ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۵ برای ناله زدن رخصتی بده آقا مناجات ۴.۱ ۴:۲۴ ۲ ۲ ۳۳۶۷ ۱۸۶۶
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۵ دلواپسم آقا خیلی هراسونم روضه ۸ ۸:۳۵ ۳ ۳ ۱۴۶۰ ۲۱۷۵
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۵ راه چاره برام نموند نامه نوشتم پشیمونم زمینه ۵ ۵:۲۰ ۳ ۳ ۲۶۳۸ ۴۰۳۸
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۵ آقام آقام توی حرمت غوغاست شور ۴.۴ ۴:۴۰ ۳ ۳ ۴۱۳۴ ۵۳۰۴
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۵ کوچه به کوچه شهر می گردم واحد ۶.۴ ۶:۵۵ ۳ ۳ ۲۲۴۳ ۳۱۶۰
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۵ تپش تپش زدن قلب ما حسین حسین واحد ۲.۷ ۲:۴۸ ۳ ۳ ۲۱۲۵ ۳۱۰۰
۷ شب دوم محرم ۱۳۹۵ شب اول عزا خود صاحب عزا شور ۵.۵ ۵:۵۲ ۳ ۳ ۲۴۲۱ ۳۵۰۳
۸ شب دوم محرم ۱۳۹۵ کوفه پر از نامرد و به کی بگم این درد شور ۶.۴ ۶:۵۴ ۳ ۳ ۲۶۴۳ ۳۶۰۸