شب سوم محرم ۱۳۹۵

شب سوم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۵ بگو چرا امشب خرابمون چراغونی زمینه ۳.۷ ۳:۴۸ ۳ ۳ ۵۶۸۵ ۳۵۴۷
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۵ سخته آقا به والله شش گوشتو ندیدن شور ۶ ۶:۱۵ ۳ ۳ ۳۳۴۱ ۴۷۶۹
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۵ دل منو دوباره صفا کردی واحد ۴.۹ ۵:۰۱ ۳ ۳ ۲۵۵۹ ۳۲۸۳
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۵ أبي بعد الفراق واحد ۳.۸ ۳:۵۲ ۳ ۳ ۳۰۹۸ ۳۶۶۳
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۵ فکر و ذکر روز و شبمه کربلا شور ۶.۲ ۶:۲۸ ۳ ۳ ۴۳۸۲ ۴۵۸۹
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۵ مسلّم است که هرگز گدای این در نیست شعرخوانی ۳.۸ ۳:۵۴ ۳ ۳ ۱۱۷۰ ۲۰۴۶