شب سوم محرم ۱۳۹۵

شب سوم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۵ بگو چرا امشب خرابمون چراغونی زمینه ۳.۷ ۳:۴۸ ۴ ۴ ۵۸۶۳ ۳۷۵۹
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۵ سخته آقا به والله شش گوشتو ندیدن شور ۶ ۶:۱۵ ۴ ۴ ۳۴۴۳ ۴۹۴۱
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۵ دل منو دوباره صفا کردی واحد ۴.۹ ۵:۰۱ ۴ ۴ ۲۷۷۹ ۳۴۷۴
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۵ أبي بعد الفراق واحد ۳.۸ ۳:۵۲ ۴ ۴ ۳۴۲۸ ۳۸۸۲
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۵ فکر و ذکر روز و شبمه کربلا شور ۶.۲ ۶:۲۸ ۴ ۴ ۴۶۲۴ ۴۸۱۴
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۵ مسلّم است که هرگز گدای این در نیست شعرخوانی ۳.۸ ۳:۵۴ ۴ ۴ ۱۲۴۱ ۲۲۲۴