شب سوم محرم ۱۳۹۵

شب سوم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۵ بگو چرا امشب خرابمون چراغونی زمینه ۳.۷ ۳:۴۸ ۴ ۴ ۵۸۱۴ ۳۷۰۸
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۵ سخته آقا به والله شش گوشتو ندیدن شور ۶ ۶:۱۵ ۴ ۴ ۳۴۳۱ ۴۸۹۴
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۵ دل منو دوباره صفا کردی واحد ۴.۹ ۵:۰۱ ۴ ۴ ۲۶۸۱ ۳۴۲۳
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۵ أبي بعد الفراق واحد ۳.۸ ۳:۵۲ ۴ ۴ ۳۳۴۸ ۳۸۲۸
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۵ فکر و ذکر روز و شبمه کربلا شور ۶.۲ ۶:۲۸ ۴ ۴ ۴۵۷۸ ۴۷۶۷
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۵ مسلّم است که هرگز گدای این در نیست شعرخوانی ۳.۸ ۳:۵۴ ۴ ۴ ۱۲۰۸ ۲۱۸۲