شب چهارم محرم ۱۳۹۵

شب چهارم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۵ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ من الغریب نوشتی الی الحبیب سلامی مناجات ۱۳.۸ ۱۴:۵۴ ۱ ۱ ۲۰۸۲ ۲۳۷۴
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ عزیز فاطمه حُرّم ولی حر گرفتارم روضه ۱۳.۶ ۱۴:۴۲ ۲ ۲ ۱۴۴۴ ۳۱۹۰
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ یه رو سیاه برگشته زمینه ۶.۸ ۷:۱۶ ۲ ۲ ۲۰۸۰ ۳۲۱۸
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ حر باشی اگر ای دل آغوش مولا باز است نوحه ۴.۳ ۴:۳۴ ۳ ۳ ۱۷۴۰ ۳۰۳۱
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ عبد گرفتار آمده یا سیدی العفو واحد ۲.۹ ۳:۰۱ ۲ ۲ ۱۸۴۸ ۲۳۰۶