شب چهارم محرم ۱۳۹۵

شب چهارم محرم ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۳ قطعه، ۱۳ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ محرم آمده ای باده نوشان شور ۳ ۳:۱۰ ۲ ۲ ۴۸۶۵ ۲۷۷۹
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ شبی ساکت و دلگیر واحد ۴.۳ ۴:۳۶ ۲ ۲ ۲۱۶۰ ۱۸۷۵
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ چقدر شلوغه قتلگاه نمی رسه صدات شور ۵.۶ ۶:۰۳ ۳ ۳ ۳۵۰۳ ۳۲۷۲