شب چهارم محرم ۱۳۹۵

شب چهارم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۹ قطعه، ۵۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ کیست این ام ابیهای حسین روضه ۱۲ ۱۲:۵۸ ۲ ۲ ۸۳۲۴ ۳۳۵۷
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ بدون تو برادرجان ببین از زندگی سیرم روضه ۳.۹ ۴:۰۷ ۲ ۲ ۳۳۵۸ ۳۶۰۹
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله زمینه ۷.۲ ۵:۱۱ ۲ ۲ ۲۸۱۷۳ ۱۰۶۹۳
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ با بیرق سیاه راه افتادم زمینه ۴.۱ ۴:۲۴ ۲ ۲ ۲۹۳۱۶ ۱۲۹۹۴
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ به فدای تو دو تا دست گلام زمینه ۹.۶ ۶:۵۶ ۲ ۲ ۵۵۱۰ ۶۸۴۷
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ رسیدم به غمخانه ات دلم گشته همخانه ات نوحه ۴.۴ ۴:۴۰ ۲ ۲ ۶۹۱۴ ۵۵۳۹
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ خدا اگه دوستم نداشت واحد ۳.۳ ۳:۲۸ ۲ ۲ ۷۲۶۹ ۶۲۱۷
۸ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ روز عاشورا که خورشید فروزنده عیان گشت واحد ۴.۱ ۴:۲۰ ۲ ۲ ۴۵۶۷ ۵۰۴۰