شب چهارم محرم ۱۳۹۵

شب چهارم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۹ قطعه، ۵۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ کیست این ام ابیهای حسین روضه ۱۲ ۱۲:۵۸ ۱ ۱ ۷۳۳۵ ۳۰۶۹
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ بدون تو برادرجان ببین از زندگی سیرم روضه ۳.۹ ۴:۰۷ ۱ ۱ ۲۵۵۳ ۳۲۳۴
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله زمینه ۷.۲ ۵:۱۱ ۱ ۱ ۱۱۳۱۴ ۶۶۹۷
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ با بیرق سیاه راه افتادم زمینه ۴.۱ ۴:۲۴ ۱ ۱ ۱۴۳۰۳ ۹۲۰۷
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ به فدای تو دو تا دست گلام زمینه ۹.۶ ۶:۵۶ ۱ ۱ ۴۷۹۰ ۶۲۱۷
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ رسیدم به غمخانه ات دلم گشته همخانه ات نوحه ۴.۴ ۴:۴۰ ۱ ۱ ۴۶۸۵ ۴۷۹۷
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ خدا اگه دوستم نداشت واحد ۳.۳ ۳:۲۸ ۱ ۱ ۴۹۳۶ ۵۳۶۵
۸ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ روز عاشورا که خورشید فروزنده عیان گشت واحد ۴.۱ ۴:۲۰ ۱ ۱ ۳۸۳۳ ۴۵۲۵