شب سوم محرم ۱۳۹۵ رایت العباس (ع)

شب سوم محرم ۱۳۹۵ رایت العباس (ع)

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۵ رایت العباس (ع) یه موقع اومدی که من نایی ندارم روضه ۷.۴ ۷:۵۰ ۳ ۳ ۳۳۲۷ ۲۵۱۷
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۵ رایت العباس (ع) روضه سر بسته تر بهتره واحد ۶.۸ ۷:۱۰ ۴ ۴ ۳۲۹۱ ۴۱۶۴
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۵ رایت العباس (ع) میارم سوغات از کربلا تسبیح واحد ۴.۵ ۴:۳۹ ۳ ۳ ۱۸۹۷ ۲۶۸۰