شب سوم محرم ۱۳۹۵

شب سوم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۴۷ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۵ دست بگذار به قلبم نگرانم بابا روضه ۹.۷ ۱۰:۲۶ ۱ ۱ ۸۰۴۰ ۳۲۳۵
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۵ بدون دخترت رفتی روضه ۶.۶ ۷:۰۵ ۱ ۱ ۲۸۶۱ ۳۲۰۲
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۵ بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله زمینه ۶.۹ ۷:۲۰ ۱ ۱ ۵۹۲۰ ۶۸۲۲
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۵ سر بابامو بریدن منو به اسیری بردن زمینه ۷.۹ ۸:۲۸ ۱ ۱ ۶۲۰۴ ۷۱۸۹
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۵ چه روزای قشنگی با تو داشتم مدینه واحد ۱.۳ ۱:۱۶ ۱ ۱ ۴۷۵۳ ۵۳۷۵
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۵ نداری غیر گناه خاطره بهتری از من شور ۴.۶ ۴:۴۹ ۱ ۱ ۸۶۳۰ ۸۹۱۴