شب سوم محرم ۱۳۹۵

شب سوم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۶ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۵ قلب من از دوریت قرار ندارد مناجات ۶ ۶:۲۷ ۲ ۲ ۱۴۱۱ ۱۰۰۴
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۵ خاطرات زیارتی هر چند از نظر غالبا نخواهد رفت روضه ۱۲.۳ ۱۳:۲۰ ۲ ۲ ۶۱۲ ۲۵۳۸
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۵ روضه سر بسته تر بهتره زمینه ۷.۲ ۷:۴۴ ۲ ۲ ۱۰۷۶ ۲۷۰۹
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۵ ماه محرم آمد دلها شد عاشورایی نوحه ۱۲.۷ ۱۳:۴۴ ۲ ۲ ۹۷۲ ۲۷۷۹
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۵ تو راه عاشقی و جنون همیشه قسم توام واحد ۵.۶ ۶:۰۰ ۲ ۲ ۱۰۸۱ ۲۶۰۹
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۵ مگه میشه یا حسین شنید و گریه نکرد شور ۳.۶ ۳:۴۸ ۲ ۲ ۱۵۳۹ ۲۹۹۷