شب دوم محرم ۱۳۹۵

شب دوم محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۵ من تو رو دوست دارم شور ۳.۹ ۴:۰۷ ۱ ۱ ۳۷۵۷ ۲۸۶۶
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۵ رفته عقلم از دست واحد ۳.۷ ۳:۵۴ ۱ ۱ ۱۵۲۰ ۱۷۱۹
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۵ یه چیزی هست توی عقلم که هنوز بهت نگفتم شور ۴ ۴:۱۰ ۱ ۱ ۲۱۱۵ ۲۳۰۵
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۵ قصد کربلا کردی شور ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۷۰۶ ۶۶۳