شب دوم محرم ۱۳۹۵

شب دوم محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۵ من تو رو دوست دارم شور ۳.۹ ۴:۰۷ ۱ ۱ ۴۰۱۴ ۳۳۸۴
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۵ رفته عقلم از دست واحد ۳.۷ ۳:۵۴ ۱ ۱ ۱۵۶۸ ۱۸۰۸
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۵ یه چیزی هست توی عقلم که هنوز بهت نگفتم شور ۴ ۴:۱۰ ۱ ۱ ۲۱۶۵ ۲۴۳۴
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۵ قصد کربلا کردی شور ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۹۴۷ ۱۱۸۶