شب دوم محرم ۱۳۹۵

شب دوم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۶ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۵ من از چشات نیفتادم که اینجوری نگام کردی زمینه ۵.۹ ۶:۰۲ ۲ ۲ ۸۳۲۹ ۵۰۹۶
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۵ ذکر دم به دم حسین شور ۵ ۵:۰۳ ۲ ۲ ۶۷۱۴ ۱۰۱۳۵
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۵ من اون چشمی که تو روضه نمی باره نمی خوامش واحد ۸.۷ ۹:۱۰ ۲ ۲ ۴۲۷۵ ۵۲۱۷
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۵ زمین کربلا اینجاست زینب واحد ۳.۷ ۳:۴۳ ۲ ۲ ۳۶۷۵ ۴۳۷۳
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۵ سخته آقا به والله شش گوشتو ندیدن شور ۱۰.۴ ۱۱:۰۰ ۲ ۲ ۶۴۲۷ ۸۱۷۴
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۵ باز منو بارون چشام حسین شور ۴.۸ ۴:۵۳ ۲ ۲ ۵۴۸۹ ۷۵۹۸
۷ شب دوم محرم ۱۳۹۵ مثل تیری که خودش رو به هدف می آید شعرخوانی ۶.۱ ۶:۲۰ ۲ ۲ ۲۰۷۸ ۲۴۶۵