شب اول محرم ۱۳۹۵

شب اول محرم ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۵ ایام حج سینه زناته زمینه ۱۰.۹ ۱۱:۴۷ ۲ ۲ ۵۶۵۷ ۳۵۴۱
۲ شب اول محرم ۱۳۹۵ یابن شمس الضحی یابن طاها نوحه ۳.۹ ۴:۰۶ ۲ ۲ ۳۳۲۳ ۲۶۱۹
۳ شب اول محرم ۱۳۹۵ روزگاری می شود با گریه و غم زنده ام واحد ۴.۲ ۴:۲۴ ۲ ۲ ۲۷۴۷ ۲۷۷۲
۴ شب اول محرم ۱۳۹۵ مگه میشه بود به زیر دین و گریه نکرد شور ۳.۸ ۴:۰۳ ۲ ۲ ۷۵۲۸ ۵۵۶۳
۵ شب اول محرم ۱۳۹۵ دل آشفته اگر حسین میگه شور ۲.۱ ۲:۰۶ ۲ ۲ ۳۳۰۰ ۳۷۲۱