شب اول محرم ۱۳۹۵

شب اول محرم ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۵ ایام حج سینه زناته زمینه ۱۰.۹ ۱۱:۴۷ ۲ ۲ ۴۷۵۷ ۲۹۶۰
۲ شب اول محرم ۱۳۹۵ یابن شمس الضحی یابن طاها نوحه ۳.۹ ۴:۰۶ ۲ ۲ ۲۱۲۹ ۲۰۹۸
۳ شب اول محرم ۱۳۹۵ حسین جان سایه سرم تو صاحب کرم منم فقیرم واحد ۴.۲ ۴:۲۴ ۲ ۲ ۲۳۲۵ ۲۳۷۲
۴ شب اول محرم ۱۳۹۵ مگه میشه کربلاتو دید و گریه نکرد شور ۳.۸ ۴:۰۳ ۲ ۲ ۵۱۵۳ ۴۵۵۹
۵ شب اول محرم ۱۳۹۵ دل آشفته اگر حسین میگه شور ۲.۱ ۲:۰۶ ۲ ۲ ۲۹۶۰ ۳۲۵۲