گلچین شهادت ۱۳۹۵

گلچین شهادت ۱۳۹۵

از حاج محمد رضا طاهری، ۱۷ قطعه، ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۵ دردیست مرا که در پی درمان است مناجات ۸.۳ ۸:۵۰ ۱ ۱ ۱۴۸۹ ۷۶۲
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۵ ای کلام تو کلام ناب قرآن یا نقی روضه ۱۶.۲ ۱۷:۳۰ ۱ ۱ ۵۴۶ ۵۸۶
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۵ منو بزم شراب ای وای سامرا نیمه شب بود زمینه ۶.۷ ۷:۱۰ ۱ ۱ ۶۸۱ ۶۶۸
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۵ بسی بی شکیبم در عزای امام غریبم نوحه ۶.۱ ۶:۲۷ ۱ ۱ ۷۷۲ ۶۷۶
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۵ اشک را روز جزا با نور قیمت می کنند واحد ۲.۱ ۲:۰۷ ۱ ۱ ۷۰۹ ۶۳۵
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۵ آرامش حقیقی چشم انتظارها مناجات ۶.۴ ۶:۴۹ ۱ ۱ ۲۲۶ ۴۴۹
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۵ تو بسترم حالا دلم پریشونه روضه ۲۱.۴ ۲۳:۱۱ ۱ ۱ ۴۹۲ ۵۲۷
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۵ منی که یه روز طاقت دوریتو نداشتم زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۲۰ ۱ ۱ ۶۰۴ ۸۳۶
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۵ موقع رفتن زینب آمد نوحه ۶.۵ ۶:۵۵ ۱ ۱ ۹۰۱ ۶۹۶
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۵ اگر چه عاشق تو در بدی زبانزد بود مناجات ۶.۹ ۷:۲۰ ۱ ۱ ۲۳۵ ۴۶۴
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۵ هر کس که یا باب الحوائج را صدا کرده روضه ۱۴.۴ ۱۵:۳۴ ۱ ۱ ۵۹۲ ۵۴۹
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۵ زائر حرمت با قلب خون میشه روضه خون زمینه ۸.۴ ۸:۵۹ ۱ ۱ ۱۰۳۰ ۷۴۴
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۵ یوسف از چاه غربت در آمد نوحه ۸.۷ ۹:۲۱ ۱ ۱ ۵۳۳ ۵۵۸
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۵ رشته دلهای عاشق پشت این در بسته شد واحد ۱.۹ ۱:۵۱ ۱ ۱ ۷۵۳ ۵۶۹
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۵ دلم گرفته غم از آسمان سرازیر است مناجات ۴.۷ ۴:۵۹ ۱ ۱ ۴۶۵ ۴۵۶
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۵ بازم یه کوچه و یه عده بی حیا روضه ۱۳.۲ ۱۴:۱۴ ۱ ۱ ۸۱۳ ۶۱۲
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۵ دست به دست هم میدیم آقا گنبد طلاتو می سازیم زمینه ۸.۸ ۹:۲۷ ۱ ۱ ۱۱۱۹ ۷۲۷