گلچین شهادت ۱۳۹۵

گلچین شهادت ۱۳۹۵

از حاج محمد رضا طاهری، ۱۷ قطعه، ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۵ دردیست مرا که در پی درمان است مناجات ۸.۳ ۸:۵۰ ۱ ۱ ۱۵۰۵ ۸۲۹
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۵ ای کلام تو کلام ناب قرآن یا نقی روضه ۱۶.۲ ۱۷:۳۰ ۱ ۱ ۶۰۴ ۶۶۵
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۵ منو بزم شراب ای وای سامرا نیمه شب بود زمینه ۶.۷ ۷:۱۰ ۱ ۱ ۷۷۷ ۷۵۸
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۵ بسی بی شکیبم در عزای امام غریبم نوحه ۶.۱ ۶:۲۷ ۱ ۱ ۸۹۷ ۷۶۶
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۵ اشک را روز جزا با نور قیمت می کنند واحد ۲.۱ ۲:۰۷ ۱ ۱ ۸۲۸ ۷۳۰
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۵ آرامش حقیقی چشم انتظارها مناجات ۶.۴ ۶:۴۹ ۱ ۱ ۲۳۷ ۵۲۹
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۵ تو بسترم حالا دلم پریشونه روضه ۲۱.۴ ۲۳:۱۱ ۱ ۱ ۵۴۴ ۶۰۳
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۵ منی که یه روز طاقت دوریتو نداشتم زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۲۰ ۱ ۱ ۶۴۰ ۹۰۹
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۵ موقع رفتن زینب آمد نوحه ۶.۵ ۶:۵۵ ۱ ۱ ۹۲۸ ۷۸۰
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۵ اگر چه عاشق تو در بدی زبانزد بود مناجات ۶.۹ ۷:۲۰ ۱ ۱ ۲۵۳ ۵۳۷
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۵ هر کس که یا باب الحوائج را صدا کرده روضه ۱۴.۴ ۱۵:۳۴ ۱ ۱ ۶۷۵ ۶۵۰
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۵ زائر حرمت با قلب خون میشه روضه خون زمینه ۸.۴ ۸:۵۹ ۱ ۱ ۱۱۱۰ ۸۳۶
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۵ یوسف از چاه غربت در آمد نوحه ۸.۷ ۹:۲۱ ۱ ۱ ۶۱۴ ۶۳۲
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۵ رشته دلهای عاشق پشت این در بسته شد واحد ۱.۹ ۱:۵۱ ۱ ۱ ۸۴۳ ۶۵۹
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۵ دلم گرفته غم از آسمان سرازیر است مناجات ۴.۷ ۴:۵۹ ۱ ۱ ۴۹۶ ۵۱۳
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۵ بازم یه کوچه و یه عده بی حیا روضه ۱۳.۲ ۱۴:۱۴ ۱ ۱ ۸۳۵ ۶۶۷
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۵ دست به دست هم میدیم آقا گنبد طلاتو می سازیم زمینه ۸.۸ ۹:۲۷ ۱ ۱ ۱۱۳۳ ۸۰۷