شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵

شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵ معلومه که لحظه سفر شده زمینه ۴.۷ ۵:۰۵ ۱ ۱ ۲۹۶۶ ۹۲۴
۲ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵ ای رحمت واسعه ای آب حیات من شور ۳.۷ ۴:۰۰ ۱ ۱ ۱۱۴۶ ۱۰۲۵
۳ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵ نینوا را سوزاند ناله ام عاقبت این بیت عزا را سوزاند واحد ۳.۵ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۸۸۸ ۸۱۰
۴ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵ دست گداییمون سمت کرمته شور ۴.۵ ۴:۴۸ ۱ ۱ ۱۶۴۲ ۱۵۰۹
۵ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵ حالا درست یه عمریه که ذکر دقیقمی شور ۴.۶ ۴:۵۶ ۱ ۱ ۱۵۱۲ ۱۷۱۷