شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵

شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۷ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵ زیاد خون به دلت کرده ام حلالم کن مناجات ۵.۶ ۵:۵۳ ۰ ۰ ۲۱۹۹ ۷۵۷
۲ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵ به وسعت همه عالم به من جفا کردند روضه ۵.۶ ۵:۵۳ ۰ ۰ ۳۶۲ ۴۶۴
۳ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵ سر از خاک حجره اگر بر نداشتی روضه ۳.۸ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۱۱۵۸ ۵۰۱
۴ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵ یه حرم که خونه ماه قلب ماست زمینه ۶.۸ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۷۹۸ ۹۱۱
۵ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵ ای رحمت واسعه ای آب حیات من شور ۴.۵ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۹۶۸ ۹۴۰
۶ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵ همه می دونن دلبرمی آقا شور ۸.۲ ۸:۴۹ ۰ ۰ ۱۲۲۶ ۱۲۹۹
۷ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵ اگر که لبریز التماسم شور ۶.۴ ۶:۴۹ ۰ ۰ ۲۲۳۳ ۱۱۳۹