شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵

شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵ زیاد خون به دلت کرده ام حلالم کن مناجات ۵.۶ ۵:۵۳ ۰ ۰ ۲۵۹۰ ۹۸۵
۲ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵ به وسعت همه عالم به من جفا کردند روضه ۵.۶ ۵:۵۳ ۰ ۰ ۶۹۸ ۶۹۸
۳ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵ سر از خاک حجره اگر بر نداشتی روضه ۳.۸ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۱۴۳۹ ۷۱۷
۴ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵ یه حرم که خونه ماه قلب ماست زمینه ۶.۸ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۱۱۸۳ ۱۲۲۰
۵ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵ ای رحمت واسعه ای آب حیات من شور ۴.۵ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۱۳۶۰ ۱۲۲۷
۶ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵ همه می دونن دلبرمی آقا شور ۸.۲ ۸:۴۹ ۰ ۰ ۱۴۷۳ ۱۶۰۶
۷ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۵ اگر که لبریز التماسم شور ۶.۴ ۶:۴۹ ۰ ۰ ۲۵۴۹ ۱۳۸۵