میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵

میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵ پسر شاه لافتی عباس عباس سرود ۵.۵ ۵:۳۳ ۱ ۱ ۱۸۳۰ ۹۶۸
۲ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵ علمو بیارید علمدار اومده سرود ۳.۸ ۳:۴۳ ۱ ۱ ۱۶۰۵ ۹۶۶
۳ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵ دارد ز دور دست سپهدار می رسد سرود ۴.۷ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۱۰۳۸ ۱۰۴۱