میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵

میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵ پسر شاه لافتی عباس عباس سرود ۵.۵ ۵:۳۳ ۱ ۱ ۱۹۶۱ ۱۰۱۶
۲ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵ علمو بیارید علمدار اومده سرود ۳.۸ ۳:۴۳ ۱ ۱ ۱۸۰۹ ۱۰۴۳
۳ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۵ دارد ز دوردست سپهدار می رسد سرود ۴.۷ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۱۱۵۱ ۱۰۸۱