میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۵

میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۵ لطف چشمان توست حیدریم مدح ۱۰.۲ ۱۱:۰۱ ۱ ۱ ۱۲۷۴ ۷۳۳
۲ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۵ امشب دلم هواییه سرود ۳.۹ ۴:۰۶ ۲ ۲ ۱۴۶۲ ۱۰۵۰
۳ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۵ باز شب مادر و دلا مجنونه امشب سرود ۴.۳ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۱۲۳۵ ۴۸۳