وفات حضرت معصومه (س) ۱۴۳۷

وفات حضرت معصومه (س) ۱۴۳۷

از الحاج نزار القطري، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ وفات حضرت معصومه (س) ۱۴۳۷ ای که بوی فاطمه آید ز خاک کوی تو واحد ۴.۵ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۳۶۹۵ ۲۰۷۴
۲ وفات حضرت معصومه (س) ۱۴۳۷ عجل الله ظهورک واحد ۵ ۵:۲۲ ۰ ۰ ۶۷۰۵ ۲۷۹۹
۳ وفات حضرت معصومه (س) ۱۴۳۷ جمعه ها در انتظارم تا ببینم روی یارم شور ۶ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۲۶۵۰ ۴۳۴۱