گلچین محرم ۱۳۹۴

گلچین محرم ۱۳۹۴

از حاج محمد رضا طاهری، ۶۵ قطعه، ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ بر سینه خود می فشارم زانوی غم را مناجات ۶.۳ ۶:۴۷ ۱ ۱ ۲۹۲۹ ۱۶۳۰
۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ نشد که نامه دوباره به نامه بر بدهم روضه ۱۶.۲ ۱۷:۴۰ ۱ ۱ ۱۷۶۱ ۲۶۱۷
۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ السلام علی خامس آل عبا زمینه ۵.۵ ۵:۵۵ ۱ ۱ ۲۵۶۸ ۲۱۱۱
۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ تو کوفیان نشونی از نشونیا که دادی نیست زمینه ۷.۸ ۸:۲۶ ۱ ۱ ۱۲۶۸ ۱۹۷۸
۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ کوچه گردی غریبم به کوفه نوحه ۱۴.۴ ۱۵:۳۷ ۱ ۱ ۱۸۳۰ ۲۰۳۴
۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ دست ما نیست گرفتار تو هستیم حسین واحد ۳.۷ ۴:۰۰ ۱ ۱ ۹۶۱ ۹۴۳
۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ به سوی ما اگر از سویتان نگاهی هست مناجات ۶.۱ ۶:۳۴ ۱ ۱ ۴۷۸ ۶۹۷
۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ ای ذوالجناح من چه نجیبی و چه ساده ای روضه ۱۲.۸ ۱۳:۵۱ ۱ ۱ ۹۷۸ ۳۲۵۹
۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ می ریزه دلم با زنگ قافله زمینه ۶.۸ ۷:۲۰ ۱ ۱ ۹۰۵ ۹۶۴
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ این زمین خالی از دردسر نیست نوحه ۱۰.۴ ۱۱:۱۶ ۱ ۱ ۱۷۳۵ ۶۱۶۳
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ غصه و غم خلق شد کل جهان را غم گرفت واحد ۴.۶ ۴:۵۷ ۱ ۱ ۴۳۲ ۷۲۵
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ به احترام محرم بیا ببخش مرا مناجات ۵.۲ ۵:۳۶ ۱ ۱ ۵۰۷ ۶۵۰
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ جز خاک مرحم روی زخم پیکری نیست روضه ۱۷.۶ ۱۹:۱۲ ۱ ۱ ۴۱۶ ۱۰۴۴
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ کن دعا بابایی تو کوچه کم نیارم روضه ۵.۶ ۶:۰۳ ۱ ۱ ۷۰۱ ۱۱۵۷
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ خدا چشام می سوزه درد دارم زمینه ۹.۲ ۹:۵۵ ۱ ۱ ۸۸۰ ۱۳۲۳
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ ای همه آرزوی رقیه نوحه ۱۲.۱ ۱۳:۰۹ ۱ ۱ ۹۸۸ ۱۴۲۵
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ چقدر نام تو زیباست اباعبدالله واحد ۳.۶ ۳:۴۸ ۱ ۱ ۷۵۲ ۹۴۸
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ من را نگاه تو اگر از یاد برده بود مناجات ۴.۹ ۵:۱۹ ۱ ۱ ۳۴۸ ۵۹۳
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ عالم علی و نور جهانتاب زینب است روضه ۱۳ ۱۴:۱۰ ۱ ۱ ۳۹۰ ۶۳۸
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ اگه میشد خودم می رفتم زمینه ۸.۱ ۸:۴۸ ۱ ۱ ۳۱۲ ۷۷۲
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ حاصل عمرم ارزانی تو نوحه ۶.۱ ۶:۳۴ ۱ ۱ ۴۷۱ ۱۴۱۵
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ بتاب ای رخت مهر و ماه منیر واحد ۲.۵ ۲:۴۰ ۱ ۱ ۵۸۷ ۱۱۹۰
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ رسیده ایم که سرها به آستان بدهیم مناجات ۷.۲ ۷:۴۶ ۱ ۱ ۲۲۳ ۶۰۵
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ دریا شده ام به مد ماهت برسم روضه ۱۴.۶ ۱۵:۵۲ ۱ ۱ ۳۴۲ ۸۶۰
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ این صدای هل من ناصره زمینه ۸.۲ ۸:۵۵ ۱ ۱ ۵۴۲ ۹۹۹
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ دستم از دست عمه کشیدم نوحه ۶.۹ ۷:۲۶ ۱ ۱ ۵۲۲ ۱۰۰۰
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ رها کن عمه مرا باید امتحان بدهم واحد ۲.۶ ۲:۴۶ ۱ ۱ ۶۵۷ ۹۷۷
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ بگیر از جهان این غم دل شکن را مناجات ۶.۴ ۶:۵۷ ۱ ۱ ۲۳۹ ۵۶۴
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ باد وقتی که بر آن حلقه گیسو افتاد روضه ۱۱.۵ ۱۲:۲۸ ۱ ۱ ۵۴۷ ۸۸۹
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ هل من مبارز یا ایهالناس زمینه ۹.۱ ۹:۵۱ ۱ ۱ ۹۵۳ ۱۱۰۲
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ من ذبیح امامی کریمم نوحه ۶.۳ ۶:۴۶ ۱ ۱ ۴۹۹ ۸۱۷
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ سیزده ساله است و هر جا غصه ام را دیده ای واحد ۲.۴ ۲:۳۴ ۱ ۱ ۷۸۲ ۱۰۰۷
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ در تنور غمش قرارم سوخت مناجات ۴.۴ ۴:۴۶ ۱ ۱ ۱۸۶ ۵۰۶
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ با گریه اش اشک حرم در می آورد روضه ۱۲.۳ ۱۳:۲۲ ۱ ۱ ۲۷۸ ۹۴۶
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ پس از تو اشک عالم را بگیرم روضه ۸ ۸:۳۸ ۱ ۱ ۲۷۶ ۸۵۲
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ یه خواهری دل آشوبه زمینه ۱۰.۱ ۱۱:۰۰ ۱ ۱ ۵۰۸ ۱۱۶۴
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ پیرمردی محاسن سپیدم نوحه ۴.۷ ۵:۰۲ ۱ ۱ ۳۳۲ ۸۸۲
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ علمم را روی دوشت میذارم واحد ۴.۳ ۴:۳۷ ۱ ۱ ۴۶۲ ۸۹۷
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ زلفی به باد داده پریشان ترم کنید مناجات ۴.۷ ۵:۰۶ ۱ ۱ ۱۹۸ ۵۶۷
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ عاقبت جان من از سینه به در می آید روضه ۱۰.۴ ۱۱:۲۱ ۱ ۱ ۵۰۱ ۹۸۷
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ ولدی می بینی دل شکستم زمینه ۱۰.۶ ۱۱:۲۸ ۱ ۱ ۴۰۷ ۱۳۹۸
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ از حرم زار و مضطر رسیدم نوحه ۸.۷ ۸:۳۶ ۱ ۱ ۶۳۵ ۱۳۱۴
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ وقت دل کندن از پاره جانش شده است واحد ۴ ۳:۲۶ ۱ ۱ ۳۷۲ ۶۸۲
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ بیا که در غم دوری ماه گریه کنیم مناجات ۶.۴ ۶:۵۵ ۱ ۱ ۲۱۴ ۵۶۴
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ خدا به داد دل اهل خیمه ها برسد روضه ۱۷.۸ ۱۹:۲۰ ۱ ۱ ۳۴۵ ۱۰۹۱
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ بابامون از علقمه رسیده زمینه ۹.۷ ۱۰:۲۹ ۱ ۱ ۶۶۴ ۱۳۲۵
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ ماه خیمه در خسوف نوحه ۶.۷ ۷:۱۸ ۱ ۱ ۱۷۱ ۹۰۶
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ هر کس که دلش خواست ببیند عظمت را واحد ۳.۴ ۳:۳۶ ۱ ۱ ۳۰۴ ۸۷۱
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ پیش چشم سرخ گونت صبح و شامی نیست مناجات ۹.۷ ۱۰:۳۳ ۱ ۱ ۱۷۱ ۶۴۳
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ بیا به خیمه که بال و پری تکان نخورد روضه ۸.۶ ۹:۲۳ ۱ ۱ ۱۷۶ ۸۶۳
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ پاشو برادر که بریم خیمه زمینه ۱۰.۶ ۱۱:۳۲ ۱ ۱ ۶۳۶ ۱۴۴۲
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ یک بار دیگر آسمان زمین خورد نوحه ۶.۵ ۷:۰۳ ۱ ۱ ۲۷۹ ۷۸۲
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ شب تا سحر جز نام تو نجوا ندارم مناجات ۷ ۷:۳۴ ۱ ۱ ۱۳۲ ۵۱۱
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ آتش سوز دلی در حرم انداخته ای روضه ۱۲.۱ ۱۳:۰۹ ۱ ۱ ۵۴۳ ۱۱۰۲
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ امشب کنارمی تو خیمه زمینه ۷.۶ ۸:۱۵ ۱ ۱ ۷۸۳ ۱۸۱۲
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ ای که آرام جانی نوحه ۸.۱ ۸:۱۵ ۱ ۱ ۴۹۱ ۶۵۸
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ شب شب اشک و تماشاست اگر بگذارند واحد ۳.۴ ۳:۳۷ ۱ ۱ ۱۰۴۶ ۱۹۹۴
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ نشسته است به لب ها دعای آمدنت مناجات ۳.۸ ۴:۰۴ ۱ ۱ ۲۰۰ ۵۹۹
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ تمام دلخوشی من که عازم سفری روضه ۲۱.۵ ۲۳:۲۶ ۱ ۱ ۲۱۰ ۱۰۷۱
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ تو رفتی و برا زینب چی غیر اشک و آه مونده زمینه ۱۰.۶ ۱۱:۳۰ ۱ ۱ ۷۶۸ ۹۲۹
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ صبری نما من آمدم به سویت نوحه ۴.۲ ۴:۲۸ ۱ ۱ ۴۰۸ ۶۳۳
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ هر کس دچارت گشت پس زد چاره ها را واحد ۲.۸ ۳:۰۰ ۱ ۱ ۲۴۳ ۶۶۶
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ شام غریبونه دلم خونه حسین زمینه ۸.۳ ۸:۵۸ ۱ ۱ ۱۰۵۸ ۱۶۱۹
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ می زند خواهر تو نوحه ۶.۳ ۶:۵۲ ۱ ۱ ۷۴۵ ۱۶۴۷
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ ستر ناموس نبوت چون حجاب زینب است واحد ۴.۹ ۵:۱۸ ۱ ۱ ۷۴۹ ۱۰۰۶