گلچین محرم ۱۳۹۴

گلچین محرم ۱۳۹۴

از حاج حسن خلج، ۵۵ قطعه، ۸ ساعت و ۳۸ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ شب اول برای روضه رفتم اذن از مادر گرفتم روضه ۱۱.۶ ۱۲:۳۷ ۰ ۰ ۷۷۲۱ ۶۷۹۲
۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ نگو چرا گریونم به یاد در خونه زمینه ۷ ۷:۳۴ ۰ ۰ ۶۳۳۶ ۵۲۰۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ صدای چاووشی غم دلمو خون می کنه واحد ۱۲ ۱۳:۰۳ ۰ ۰ ۶۸۱۵ ۴۸۸۴
۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ فصل غم اومد از راه واحد ۳.۸ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۲۱۶۶ ۲۱۵۶
۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ آقا چه می شود که محیا کنی مرا شعرخوانی ۴.۴ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۱۶۲۶ ۱۹۵۴
۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ در سکوت شکسته صحرا روضه ۱۵.۲ ۱۶:۲۶ ۰ ۰ ۱۶۷۰ ۳۱۶۳
۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ منی که یه عمره آقا پا به پای تو هستم زمینه ۶.۲ ۶:۳۵ ۱ ۱ ۲۱۳۵ ۲۷۰۱
۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ دلم داره می گیره داداش واحد ۱۳.۱ ۱۴:۱۱ ۰ ۰ ۱۶۷۷ ۲۴۸۸
۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ به عجب کربلایی وادی آشنایی واحد ۱.۸ ۱:۵۰ ۰ ۰ ۱۵۸۷ ۲۲۳۸
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ درای کاروانی سخت با سوز و گداز آید شعرخوانی ۳.۵ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۱۹۶۲ ۲۴۷۲
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ صدا گاهی برای گوش چون داروست روضه ۲۲.۵ ۲۴:۳۰ ۰ ۰ ۲۶۹۰ ۶۰۴۹
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ رو خاکا می خوابم دوباره زمینه ۵.۷ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۱۹۴۶ ۳۲۲۲
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ می خوام امشب واسه تو چشامو دریا کنم واحد ۱۵.۹ ۱۷:۲۲ ۰ ۰ ۱۱۷۶ ۵۸۳۲
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ دختر شاه دینم زاده بهترینم واحد ۶.۳ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۳۴۳۶ ۲۷۸۰
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ درد بسیار مداوا گریه روضه ۲۰.۸ ۲۲:۴۴ ۰ ۰ ۱۴۴۳ ۳۹۵۹
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ ای مصحف اشک و دعا زمینه ۴.۸ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۹۰۸ ۲۵۷۰
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ یه عمر از ابر دیده هام بارون خون می بارم واحد ۹.۴ ۱۰:۱۲ ۰ ۰ ۶۳۶ ۴۲۰۰
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ آسمون زمینه با خدا همنشینه واحد ۴.۹ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۱۶۷ ۵۲۲۵
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ اگر خواهرت اذن میدان ندارد روضه ۱۷.۴ ۱۸:۵۹ ۰ ۰ ۹۴۲ ۳۳۶۱
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ حالا که حسین شد نوبت من زمینه ۴.۸ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۱۵۴۷ ۳۱۸۶
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ تو چشام می بینی اشکای غم خواهرتو واحد ۱۴.۸ ۱۶:۰۶ ۰ ۰ ۶۲۶ ۲۲۹۰
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ مبتلای حسینیم جان فدای حسینیم واحد ۵.۵ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۸۳۱ ۲۰۷۴
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ نمی رود ز نظر خاطرات آن روزم شعرخوانی ۳.۵ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۱۰۵۶ ۱۳۹۹
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ چشیدن حس مخصوصیست روضه ۱۸.۸ ۲۰:۳۲ ۰ ۰ ۵۶۰ ۳۳۲۴
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ تن من خاکی شد زمینه ۶.۵ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۷۷۸ ۲۳۲۶
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ عمه ها جای زره پیراهنم رو بیارید واحد ۱۱.۲ ۱۲:۱۵ ۰ ۰ ۸۱۴ ۲۱۸۶
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ مجتبایی شیدا قامتت سرو رعنا واحد ۵.۴ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۶۱۸ ۱۳۶۵
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ دور لبات زبون نچرخون روضه ۱۷.۲ ۱۸:۴۸ ۰ ۰ ۲۵۰۹ ۳۹۶۳
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ تو خیمه رباب از گریه نزار زمینه ۴.۲ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۱۰۴ ۲۲۲۷
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ یه آسمون بی کسی من واحد ۱۲.۳ ۱۳:۲۳ ۰ ۰ ۹۸۱ ۲۶۷۶
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ ای سلیمان ارباب جان جانان ارباب واحد ۳.۹ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۷۰۱ ۱۵۱۱
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ آن کودکی که دهر از آن تشنه تر نداشت شعرخوانی ۳.۲ ۳:۲۸ ۰ ۰ ۶۰۲ ۱۶۸۰
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ منت خدای را به غمت مبتلا شدم شعرخوانی ۴.۵ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۷۷۳ ۱۷۵۹
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ خیلی برات زحمت کشیدم روضه ۱۵.۱ ۱۶:۲۲ ۰ ۰ ۱۴۷۷ ۳۹۲۵
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ نکش رو زمین اینقدر پاتو زمینه ۵.۳ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۱۰۲۳ ۲۰۴۵
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ مثل دریا تو غروب تو تلاطم می کنم واحد ۲۰.۲ ۲۱:۵۷ ۰ ۰ ۶۵۴ ۲۸۷۳
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ آیه هل اتیایی یوسف کربلایی واحد ۳.۷ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۷۱۹ ۱۶۸۳
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ دستاتو قدم قدم از رو زمین بر می دارم روضه ۱۵.۳ ۱۶:۳۲ ۰ ۰ ۲۰۰۳ ۱۲۰۲۲
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ زمینم زدی ای زمین خورده زمینه ۵ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۱۲۷۸ ۲۷۰۵
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ دارن نگاه می کنن همه به چشمای نمورم واحد ۱۷.۷ ۱۹:۱۲ ۰ ۰ ۵۸۱ ۳۶۲۶
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ مرد دریا اباالفضل تشنه سقا اباالفضل واحد ۵.۳ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۱۰۷۴ ۲۸۱۷
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ دل تو دلم دیگه نیس آقا واسه کربلا شور ۳.۸ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۱۲۷۰ ۳۰۵۷
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ عرض ارادتم به اباالفضل بارها شعرخوانی ۴.۴ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۹۴۸ ۲۴۷۲
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ بسی دلخسته هستم در شب غمگین عاشورا روضه ۱۲.۱ ۱۳:۰۲ ۰ ۰ ۷۷۷ ۲۸۴۴
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ زمان خم شد روضه ۸.۹ ۹:۳۲ ۰ ۰ ۵۳۹ ۲۶۴۷
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ اینجور که میری غصه ام می گیره زمینه ۴.۸ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۱۵۶۹ ۲۹۷۰
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ دنیا از سنگه ولی آیینه هستیم ما دو تا واحد ۱۵.۲ ۱۶:۲۶ ۰ ۰ ۷۰۶ ۳۰۳۵
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ صبر کن ای برادرم آرام واحد ۳.۹ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۱۱۰۱ ۱۷۷۹
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما شعرخوانی ۴.۱ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۶۴۴ ۲۳۲۴
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ آسمان بین خاک و خون که تپید روضه ۹.۶ ۱۰:۱۹ ۰ ۰ ۷۸۵ ۳۳۱۱
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ کمتر بر این شهید بدون کفن بزن روضه ۳.۱ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۱۱۹۷ ۲۲۶۲
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ لشکریان خیره سر چند نفر به یک نفر زمینه ۲.۹ ۲:۵۹ ۰ ۰ ۱۲۱۱ ۲۰۴۷
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ آه که از سر تا قدم افروختم واحد ۶.۷ ۷:۱۳ ۰ ۰ ۵۰۱ ۲۳۹۸
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ عالم محرم است سلام علی الحسین واحد ۴.۴ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۱۲۷۱ ۲۴۲۶
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ از آسمان نگاهت شکیب می بارد شعرخوانی ۵.۹ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۶۶۶ ۲۰۵۹