گلچین محرم ۱۳۹۴

گلچین محرم ۱۳۹۴

از حاج حسن خلج، ۵۵ قطعه، ۸ ساعت و ۳۸ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ شب اول برای روضه رفتم اذن از مادر گرفتم روضه ۱۱.۶ ۱۲:۳۷ ۰ ۰ ۷۶۷۸ ۶۷۱۹
۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ نگو چرا گریونم به یاد در خونه زمینه ۷ ۷:۳۴ ۰ ۰ ۶۱۶۴ ۵۱۳۱
۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ صدای چاووشی غم دلمو خون می کنه واحد ۱۲ ۱۳:۰۳ ۰ ۰ ۶۷۹۶ ۴۸۳۰
۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ فصل غم اومد از راه واحد ۳.۸ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۲۱۳۸ ۲۱۰۵
۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ آقا چه می شود که محیا کنی مرا شعرخوانی ۴.۴ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۱۶۱۶ ۱۹۰۳
۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ در سکوت شکسته صحرا روضه ۱۵.۲ ۱۶:۲۶ ۰ ۰ ۱۶۶۱ ۳۱۰۹
۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ منی که یه عمره آقا پا به پای تو هستم زمینه ۶.۲ ۶:۳۵ ۱ ۱ ۲۱۲۱ ۲۶۴۱
۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ دلم داره می گیره داداش واحد ۱۳.۱ ۱۴:۱۱ ۰ ۰ ۱۶۵۵ ۲۴۴۰
۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ به عجب کربلایی وادی آشنایی واحد ۱.۸ ۱:۵۰ ۰ ۰ ۱۵۸۴ ۲۱۹۱
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ درای کاروانی سخت با سوز و گداز آید شعرخوانی ۳.۵ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۱۹۵۱ ۲۴۱۶
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ صدا گاهی برای گوش چون داروست روضه ۲۲.۵ ۲۴:۳۰ ۰ ۰ ۲۶۷۱ ۵۹۹۱
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ رو خاکا می خوابم دوباره زمینه ۵.۷ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۱۹۳۱ ۳۱۷۰
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ می خوام امشب واسه تو چشامو دریا کنم واحد ۱۵.۹ ۱۷:۲۲ ۰ ۰ ۱۱۷۴ ۵۷۸۲
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ دختر شاه دینم زاده بهترینم واحد ۶.۳ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۳۳۹۹ ۲۷۳۰
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ درد بسیار مداوا گریه روضه ۲۰.۸ ۲۲:۴۴ ۰ ۰ ۱۴۳۰ ۳۹۱۵
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ ای مصحف اشک و دعا زمینه ۴.۸ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۹۰۳ ۲۵۱۹
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ یه عمر از ابر دیده هام بارون خون می بارم واحد ۹.۴ ۱۰:۱۲ ۰ ۰ ۶۱۸ ۴۱۵۲
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ آسمون زمینه با خدا همنشینه واحد ۴.۹ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۱۶۲ ۵۱۷۲
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ اگر خواهرت اذن میدان ندارد روضه ۱۷.۴ ۱۸:۵۹ ۰ ۰ ۹۲۸ ۳۳۱۴
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ حالا که حسین شد نوبت من زمینه ۴.۸ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۱۴۵۴ ۳۱۲۵
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ تو چشام می بینی اشکای غم خواهرتو واحد ۱۴.۸ ۱۶:۰۶ ۰ ۰ ۶۱۷ ۲۲۳۹
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ مبتلای حسینیم جان فدای حسینیم واحد ۵.۵ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۸۲۰ ۲۰۲۷
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ نمی رود ز نظر خاطرات آن روزم شعرخوانی ۳.۵ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۹۷۸ ۱۳۵۲
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ چشیدن حس مخصوصیست روضه ۱۸.۸ ۲۰:۳۲ ۰ ۰ ۵۵۳ ۳۲۷۴
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ تن من خاکی شد زمینه ۶.۵ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۷۶۷ ۲۲۸۰
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ عمه ها جای زره پیراهنم رو بیارید واحد ۱۱.۲ ۱۲:۱۵ ۰ ۰ ۷۹۰ ۲۱۳۳
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ مجتبایی شیدا قامتت سرو رعنا واحد ۵.۴ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۶۰۱ ۱۳۲۲
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ دور لبات زبون نچرخون روضه ۱۷.۲ ۱۸:۴۸ ۰ ۰ ۲۴۵۲ ۳۹۱۵
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ تو خیمه رباب از گریه نزار زمینه ۴.۲ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۰۳۵ ۲۱۷۴
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ یه آسمون بی کسی من واحد ۱۲.۳ ۱۳:۲۳ ۰ ۰ ۹۶۴ ۲۶۲۷
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ ای سلیمان ارباب جان جانان ارباب واحد ۳.۹ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۶۸۱ ۱۴۵۴
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ آن کودکی که دهر از آن تشنه تر نداشت شعرخوانی ۳.۲ ۳:۲۸ ۰ ۰ ۵۹۲ ۱۶۳۴
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ منت خدای را به غمت مبتلا شدم شعرخوانی ۴.۵ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۷۵۴ ۱۷۰۵
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ خیلی برات زحمت کشیدم روضه ۱۵.۱ ۱۶:۲۲ ۰ ۰ ۱۴۵۳ ۳۸۶۹
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ نکش رو زمین اینقدر پاتو زمینه ۵.۳ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۹۸۹ ۱۹۹۱
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ مثل دریا تو غروب تو تلاطم می کنم واحد ۲۰.۲ ۲۱:۵۷ ۰ ۰ ۶۳۳ ۲۸۲۳
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ آیه هل اتیایی یوسف کربلایی واحد ۳.۷ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۷۱۵ ۱۶۳۷
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ دستاتو قدم قدم از رو زمین بر می دارم روضه ۱۵.۳ ۱۶:۳۲ ۰ ۰ ۱۹۳۱ ۱۱۹۵۹
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ زمینم زدی ای زمین خورده زمینه ۵ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۱۲۲۶ ۲۶۴۳
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ دارن نگاه می کنن همه به چشمای نمورم واحد ۱۷.۷ ۱۹:۱۲ ۰ ۰ ۵۷۱ ۳۵۸۵
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ مرد دریا اباالفضل تشنه سقا اباالفضل واحد ۵.۳ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۱۰۶۵ ۲۷۶۲
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ دل تو دلم دیگه نیس آقا واسه کربلا شور ۳.۸ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۱۲۰۲ ۳۰۰۹
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ عرض ارادتم به اباالفضل بارها شعرخوانی ۴.۴ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۹۱۷ ۲۴۲۵
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ بسی دلخسته هستم در شب غمگین عاشورا روضه ۱۲.۱ ۱۳:۰۲ ۰ ۰ ۷۷۳ ۲۷۹۹
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ زمان خم شد روضه ۸.۹ ۹:۳۲ ۰ ۰ ۵۲۹ ۲۶۰۵
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ اینجور که میری غصه ام می گیره زمینه ۴.۸ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۱۵۱۳ ۲۹۱۴
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ دنیا از سنگه ولی آیینه هستیم ما دو تا واحد ۱۵.۲ ۱۶:۲۶ ۰ ۰ ۶۰۸ ۲۹۸۵
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ صبر کن ای برادرم آرام واحد ۳.۹ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۱۰۶۹ ۱۷۲۳
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما شعرخوانی ۴.۱ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۶۳۲ ۲۲۸۰
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ آسمان بین خاک و خون که تپید روضه ۹.۶ ۱۰:۱۹ ۰ ۰ ۷۸۱ ۳۲۶۳
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ کمتر بر این شهید بدون کفن بزن روضه ۳.۱ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۱۱۴۱ ۲۲۱۳
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ لشکریان خیره سر چند نفر به یک نفر زمینه ۲.۹ ۲:۵۹ ۰ ۰ ۱۲۰۰ ۱۹۹۶
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ آه که از سر تا قدم افروختم واحد ۶.۷ ۷:۱۳ ۰ ۰ ۴۸۹ ۲۳۴۴
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ عالم محرم است سلام علی الحسین واحد ۴.۴ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۱۲۶۰ ۲۳۷۳
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ از آسمان نگاهت شکیب می بارد شعرخوانی ۵.۹ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۶۵۰ ۲۰۰۹