گلچین محرم ۱۳۹۴

گلچین محرم ۱۳۹۴

از حاج حسن خلج، ۵۵ قطعه، ۸ ساعت و ۳۸ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ شب اول برای روضه رفتم اذن از مادر گرفتم روضه ۱۱.۶ ۱۲:۳۷ ۰ ۰ ۷۴۲۸ ۶۵۶۳
۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ نگو چرا گریونم به یاد در خونه زمینه ۷ ۷:۳۴ ۰ ۰ ۵۸۷۷ ۴۹۸۰
۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ صدای چاووشی غم دلمو خون می کنه واحد ۱۲ ۱۳:۰۳ ۰ ۰ ۶۶۷۲ ۴۷۲۶
۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ فصل غم اومد از راه واحد ۳.۸ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۱۹۰۶ ۱۹۷۶
۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ آقا چه می شود که محیا کنی مرا شعرخوانی ۴.۴ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۱۵۰۰ ۱۷۸۳
۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ در سکوت شکسته صحرا روضه ۱۵.۲ ۱۶:۲۶ ۰ ۰ ۱۵۰۱ ۲۹۹۷
۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ منی که یه عمره آقا پا به پای تو هستم زمینه ۶.۲ ۶:۳۵ ۱ ۱ ۲۰۳۳ ۲۵۲۶
۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ دلم داره می گیره داداش واحد ۱۳.۱ ۱۴:۱۱ ۰ ۰ ۱۵۵۸ ۲۳۴۷
۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ به عجب کربلایی وادی آشنایی واحد ۱.۸ ۱:۵۰ ۰ ۰ ۱۴۵۲ ۲۰۹۲
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ درای کاروانی سخت با سوز و گداز آید شعرخوانی ۳.۵ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۱۷۵۳ ۲۳۲۶
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ صدا گاهی برای گوش چون داروست روضه ۲۲.۵ ۲۴:۳۰ ۰ ۰ ۲۴۵۶ ۵۸۸۳
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ رو خاکا می خوابم دوباره زمینه ۵.۷ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۱۸۰۱ ۳۰۶۷
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ می خوام امشب واسه تو چشامو دریا کنم واحد ۱۵.۹ ۱۷:۲۲ ۰ ۰ ۱۰۸۰ ۵۶۸۴
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ دختر شاه دینم زاده بهترینم واحد ۶.۳ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۳۰۳۴ ۲۵۷۸
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ درد بسیار مداوا گریه روضه ۲۰.۸ ۲۲:۴۴ ۰ ۰ ۱۲۲۱ ۳۸۲۵
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ ای مصحف اشک و دعا زمینه ۴.۸ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۸۵۲ ۲۴۱۹
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ یه عمر از ابر دیده هام بارون خون می بارم واحد ۹.۴ ۱۰:۱۲ ۰ ۰ ۵۵۵ ۴۰۷۰
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ آسمون زمینه با خدا همنشینه واحد ۴.۹ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۰۲۹ ۵۰۷۲
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ اگر خواهرت اذن میدان ندارد روضه ۱۷.۴ ۱۸:۵۹ ۰ ۰ ۸۱۳ ۳۲۲۲
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ حالا که حسین شد نوبت من زمینه ۴.۸ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۱۱۶۱ ۳۰۱۰
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ تو چشام می بینی اشکای غم خواهرتو واحد ۱۴.۸ ۱۶:۰۶ ۰ ۰ ۵۴۰ ۲۱۵۰
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ مبتلای حسینیم جان فدای حسینیم واحد ۵.۵ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۷۲۹ ۱۹۳۰
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ نمی رود ز نظر خاطرات آن روزم شعرخوانی ۳.۵ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۸۷۹ ۱۲۸۳
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ چشیدن حس مخصوصیست روضه ۱۸.۸ ۲۰:۳۲ ۰ ۰ ۴۹۹ ۳۲۰۴
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ تن من خاکی شد زمینه ۶.۵ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۶۹۰ ۲۱۸۴
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ عمه ها جای زره پیراهنم رو بیارید واحد ۱۱.۲ ۱۲:۱۵ ۰ ۰ ۶۹۳ ۲۰۴۷
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ مجتبایی شیدا قامتت سرو رعنا واحد ۵.۴ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۵۱۰ ۱۲۳۴
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ دور لبات زبون نچرخون روضه ۱۷.۲ ۱۸:۴۸ ۰ ۰ ۱۹۶۰ ۳۷۵۳
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ تو خیمه رباب از گریه نزار زمینه ۴.۲ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۷۶۹ ۲۰۵۲
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ یه آسمون بی کسی من واحد ۱۲.۳ ۱۳:۲۳ ۰ ۰ ۷۳۲ ۲۵۲۸
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ ای سلیمان ارباب جان جانان ارباب واحد ۳.۹ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۵۹۶ ۱۳۷۷
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ آن کودکی که دهر از آن تشنه تر نداشت شعرخوانی ۳.۲ ۳:۲۸ ۰ ۰ ۵۳۹ ۱۵۵۹
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ منت خدای را به غمت مبتلا شدم شعرخوانی ۴.۵ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۶۹۵ ۱۶۳۷
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ خیلی برات زحمت کشیدم روضه ۱۵.۱ ۱۶:۲۲ ۰ ۰ ۱۲۰۸ ۳۷۴۲
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ نکش رو زمین اینقدر پاتو زمینه ۵.۳ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۷۵۸ ۱۸۶۱
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ مثل دریا تو غروب تو تلاطم می کنم واحد ۲۰.۲ ۲۱:۵۷ ۰ ۰ ۵۳۷ ۲۷۴۵
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ آیه هل اتیایی یوسف کربلایی واحد ۳.۷ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۶۷۴ ۱۵۶۱
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ دستاتو قدم قدم از رو زمین بر می دارم روضه ۱۵.۳ ۱۶:۳۲ ۰ ۰ ۱۷۸۳ ۱۱۸۷۲
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ زمینم زدی ای زمین خورده زمینه ۵ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۱۰۱۱ ۲۵۳۴
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ دارن نگاه می کنن همه به چشمای نمورم واحد ۱۷.۷ ۱۹:۱۲ ۰ ۰ ۵۲۷ ۳۵۱۵
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ مرد دریا اباالفضل تشنه سقا اباالفضل واحد ۵.۳ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۹۲۱ ۲۶۷۴
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ دل تو دلم دیگه نیس آقا واسه کربلا شور ۳.۸ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۱۰۴۴ ۲۹۱۷
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ عرض ارادتم به اباالفضل بارها شعرخوانی ۴.۴ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۸۱۱ ۲۳۳۷
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ بسی دلخسته هستم در شب غمگین عاشورا روضه ۱۲.۱ ۱۳:۰۲ ۰ ۰ ۶۹۳ ۲۷۲۴
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ زمان خم شد روضه ۸.۹ ۹:۳۲ ۰ ۰ ۴۳۰ ۲۵۲۷
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ اینجور که میری غصه ام می گیره زمینه ۴.۸ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۱۱۷۲ ۲۷۹۷
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ دنیا از سنگه ولی آیینه هستیم ما دو تا واحد ۱۵.۲ ۱۶:۲۶ ۰ ۰ ۵۲۳ ۲۹۰۷
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ صبر کن ای برادرم آرام واحد ۳.۹ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۹۳۱ ۱۶۳۵
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما شعرخوانی ۴.۱ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۵۹۲ ۲۲۱۲
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ آسمان بین خاک و خون که تپید روضه ۹.۶ ۱۰:۱۹ ۰ ۰ ۷۱۲ ۳۱۷۰
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ کمتر بر این شهید بدون کفن بزن روضه ۳.۱ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۱۰۰۷ ۲۱۲۳
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ لشکریان خیره سر چند نفر به یک نفر زمینه ۲.۹ ۲:۵۹ ۰ ۰ ۱۰۸۶ ۱۹۱۸
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ آه که از سر تا قدم افروختم واحد ۶.۷ ۷:۱۳ ۰ ۰ ۴۶۹ ۲۲۶۸
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ عالم محرم است سلام علی الحسین واحد ۴.۴ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۹۸۴ ۲۲۶۹
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ از آسمان نگاهت شکیب می بارد شعرخوانی ۵.۹ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۶۱۰ ۱۹۴۱