شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۴

شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۴

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۴ خاطرات کربلا یاد منه زمینه ۶.۶ ۷:۱۲ ۲ ۲ ۱۲۵۷۰ ۵۰۱۹
۲ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۴ بارون بارون شبیه ابر آسمون واحد ۴.۵ ۴:۵۱ ۲ ۲ ۲۲۳۸۳ ۷۲۶۵
۳ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۴ تو دل غم مونده یه ماتم مونده شور ۵.۵ ۵:۵۷ ۳ ۳ ۴۶۵۱۰۱ ۱۱۱۱۶۱
۴ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۴ کربلا ای ترانه لبهام شور ۳.۳ ۳:۳۳ ۲ ۲ ۹۱۳۸ ۵۱۸۰