شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴

شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ جوون امام رضا میزنه ناله ها زمینه ۸.۴ ۹:۰۲ ۶ ۶ ۶۱۸۲ ۸۲۰۵
۲ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ غریبم مث ابر بارون میبارم واحد ۸.۲ ۸:۵۲ ۶ ۶ ۳۶۸۵ ۴۴۶۵
۳ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ وقت نبرد با ملک الموت دم مزن واحد ۳ ۳:۱۲ ۶ ۶ ۶۵۹۴ ۹۲۸۲
۴ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ خیلی هوای گریه دارم ای آقا مناجات ۳ ۳:۱۱ ۶ ۶ ۳۲۳۲ ۳۱۷۷