میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴

میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴

از محمد فصولی الكربلائي، ۶ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ دل تا حرمت پر زد سرود ۴.۵ ۴:۵۰ ۱ ۱ ۱۵۳۵ ۱۰۷۹
۲ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ الله الله نبارک للرضا سرود ۴.۲ ۴:۳۱ ۱ ۱ ۱۵۵۷ ۱۳۱۴
۳ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ دوباره تموم عالم شده خندون سرود ۴ ۴:۲۲ ۱ ۱ ۱۱۰۷ ۹۵۳
۴ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ معصومه و امبارک عیدک سرود ۲.۴ ۲:۳۳ ۱ ۱ ۱۱۲۶ ۱۰۹۷
۵ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ در شب میلاد معصومه شوم حاجت روا سرود ۱.۹ ۲:۰۵ ۰ ۰ ۱۱۲۵ ۱۰۱۸
۶ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ در لباس نوکری هر شب امیری می کند مدح ۳.۷ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۱۲۷۰ ۸۷۴