میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴

میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴

از محمد فصولی الكربلائي، ۶ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ دل تا حرمت پر زد سرود ۴.۵ ۴:۵۰ ۱ ۱ ۱۸۱۵ ۱۳۰۳
۲ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ الله الله نبارک للرضا سرود ۴.۲ ۴:۳۱ ۱ ۱ ۱۹۸۴ ۱۵۹۰
۳ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ دوباره تموم عالم شده خندون سرود ۴ ۴:۲۲ ۱ ۱ ۱۳۸۴ ۱۱۱۹
۴ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ معصومه و امبارک عیدک سرود ۲.۴ ۲:۳۳ ۱ ۱ ۱۳۸۷ ۱۲۷۳
۵ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ در شب میلاد معصومه شوم حاجت روا سرود ۱.۹ ۲:۰۵ ۰ ۰ ۱۳۹۰ ۱۱۹۲
۶ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ در لباس نوکری هر شب امیری می کند مدح ۳.۷ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۱۵۰۰ ۹۸۳