شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۴

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۴

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۴ سلام آقا منم غلام سیاتون مناجات ۷.۷ ۸:۱۵ ۲ ۲ ۳۱۲۶۲ ۷۱۳۶
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۴ دیگه خسته ام از همه دنیا خدا روضه ۹.۳ ۹:۵۷ ۱ ۱ ۶۰۷۲ ۳۰۴۴
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۴ میگن تو آسمونش پر می گیره ایشالا مناجات ۵ ۵:۱۸ ۲ ۲ ۳۷۷۲ ۳۱۲۰
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۴ تو سینته غم پنهونی زمینه ۱۰.۹ ۱۱:۴۰ ۲ ۲ ۲۵۴۰ ۲۳۶۰
۵ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۴ با لب تشنه به یاد لب یار شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۲ ۲ ۴۹۸۸ ۳۵۰۸