شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۴

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۴

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۴ سلام آقا منم غلام سیاتون مناجات ۷.۷ ۸:۱۵ ۲ ۲ ۳۳۳۷۲ ۷۵۷۳
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۴ دیگه خسته ام از همه دنیا خدا روضه ۹.۳ ۹:۵۷ ۱ ۱ ۸۱۰۸ ۳۳۹۸
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۴ میگن تو آسمونش پر می گیره ایشالا مناجات ۵ ۵:۱۸ ۲ ۲ ۴۵۳۸ ۳۴۴۷
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۴ تو سینته غم پنهونی زمینه ۱۰.۹ ۱۱:۴۰ ۲ ۲ ۲۶۷۳ ۲۵۱۰
۵ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۴ با لب تشنه به یاد لب یار شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۲ ۲ ۵۶۰۱ ۳۷۴۳