میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۴

میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۴

از محمد فصولی الكربلائي، ۴ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۴ رسیدی دنیا شده رویایی سرود ۱۰.۸ ۱۱:۴۲ ۱ ۱ ۲۷۰۳ ۱۶۹۳
۲ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۴ عرش از نور خدا غرق تلاطم شده بود مدح ۷.۹ ۸:۳۱ ۱ ۱ ۱۳۰۳ ۱۱۰۶
۳ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۴ ارثیه از قتال العرب داری سرود ۴.۲ ۴:۲۸ ۲ ۲ ۱۶۹۴ ۱۶۰۶
۴ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۴ سبع القنطره | عربی سرود ۶.۶ ۷:۰۴ ۲ ۲ ۱۸۱۳ ۲۰۳۱