میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۴

میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۴

از حاج مهدی اکبری، ۱۳ قطعه، ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۴ خوش به حالم که دلم شد یاکریم حرم سرود ۲.۴ ۲:۲۸ ۴ ۴ ۱۵۶۰ ۱۴۷۵
۲ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۴ عاقلا بیاید شب شب مستی و جنونه سرود ۳.۴ ۳:۳۴ ۳ ۳ ۱۰۰۵ ۱۲۶۹
۳ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۴ شب ولادت تو عید سید الشهداست مدح ۱۰.۶ ۱۱:۳۱ ۳ ۳ ۶۶۴ ۱۱۲۹
۴ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۴ لیلی دیگه مجنونه سرود ۸.۲ ۸:۴۷ ۳ ۳ ۸۲۶ ۱۲۳۹
۵ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۴ نوکرتم اینه نشونیمو سرود ۴.۷ ۵:۰۰ ۳ ۳ ۹۳۹ ۱۱۳۵
۶ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۴ چه حس خوبیه وقتی تو دو دنیا تو رو دارم مناجات ۴.۳ ۴:۳۱ ۳ ۳ ۶۱۳ ۱۰۶۴
۷ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۴ هر جا سخن از خاک دری هست مدح ۱۳.۸ ۱۴:۵۹ ۱ ۱ ۶۴۹ ۹۷۴
۸ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۴ دوباره امشب دلم هوای کربلا داره سرود ۴.۲ ۴:۳۱ ۱ ۱ ۲۰۵۶ ۱۱۹۲
۹ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۴ علی عقاب کربلا اکبر سرود ۳.۷ ۴:۰۱ ۱ ۱ ۱۳۷۹ ۱۱۲۲