شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۴

شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۴

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۵۳ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۴ تو هستی و من تو آسمون پناه توام مناجات ۲.۶ ۲:۴۳ ۵ ۵ ۴۸۱۰ ۱۵۴۸
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۴ کجایی که مونده ازت بی خبر روضه ۲ ۲:۰۷ ۵ ۵ ۲۴۶۸ ۱۳۹۶
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۴ من کیم انگشتر زیبای عصمت را نگینم روضه ۱۴.۷ ۱۶:۰۱ ۵ ۵ ۲۰۵۵ ۱۵۱۰
۴ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۴ سرت روی نی دلم رو به دنبال تو می کشوند روضه ۹.۴ ۱۰:۱۴ ۵ ۵ ۱۹۱۰ ۱۴۵۴
۵ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۴ بُوَد آخرین لحظه عمر من زمینه ۶.۲ ۶:۴۴ ۵ ۵ ۴۹۷۸ ۳۱۳۶
۶ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۴ بیا که خواهر کشت غم جدایی حسین زمینه ۷.۶ ۸:۱۸ ۵ ۵ ۴۴۷۷ ۲۷۸۷
۷ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۴ کمی آهسته رو بگذار تا زینب شود یارت واحد ۴.۴ ۴:۴۴ ۵ ۵ ۳۷۲۱ ۲۱۳۴