یا علی مولا

یا علی مولا

از حسن کاتب الكربلائي، ۲ قطعه، ۱۰ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ یا علی مولا یا علی مولا | فارسی ، عربي سرود ۷.۲ ۵:۱۵ ۲ ۲ ۱۴۸۷۷ ۶۴۴۰