گلچین مولودی ۱۳۹۴

گلچین مولودی ۱۳۹۴

از حاج محمد رضا طاهری، ۳۷ قطعه، ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ میگن بهشت خدا زیر پای مادره سرود ۷.۷ ۸:۱۹ ۱ ۱ ۳۴۴۰ ۳۳۱۴
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ بابا المراد در بزن سرود ۹ ۹:۴۴ ۲ ۲ ۱۳۱۲ ۲۴۴۲
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ شاد شادیم مثل آقامان مدح ۹.۱ ۹:۴۸ ۲ ۲ ۱۰۹۸ ۲۶۷۷
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ می نویسم سر خط به نام خداوند رضا مدح ۷.۱ ۷:۴۵ ۲ ۲ ۱۲۰۴ ۲۷۷۷
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ فکر کن که تو کاظمینی سرود ۱۰.۶ ۱۱:۲۷ ۲ ۲ ۱۵۷۲ ۲۶۹۹
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ یا مولا علی تویی یارم سرود ۵.۸ ۶:۰۵ ۱ ۱ ۸۶۱ ۱۸۲۵
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۴ به نام عشق به نام خدا به نام علی مدح ۱۳.۴ ۱۴:۲۵ ۱ ۱ ۹۸۵ ۱۴۶۰
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۴ کعبه اومده تو میدون برای علی سینه چاکه سرود ۱۰.۲ ۱۰:۵۵ ۱ ۱ ۷۰۲ ۱۶۵۱
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۴ نمی مونه با تو غمی سرود ۵.۶ ۶:۰۰ ۲ ۲ ۶۹۳ ۱۲۲۲
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۴ می نویسم عشق بی تردید می خوانم جنون مدح ۱۷.۱ ۱۸:۳۳ ۱ ۱ ۹۵۹ ۱۴۴۱
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ بالاخره معلوم شد امشب کی اربابمه سرود ۱۰.۶ ۱۱:۲۶ ۲ ۲ ۲۲۸۴ ۱۸۵۰
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ برای تموم دلداده ها سرود ۵.۸ ۶:۰۸ ۱ ۱ ۷۶۱ ۱۰۸۱
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ دلی دارم و خانه بوتراب است مدح ۱۴.۲ ۱۵:۱۶ ۱ ۱ ۷۰۶ ۱۱۴۹
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ارتش حسین به خط یل اصحاب اومد سرود ۹.۱ ۹:۴۳ ۱ ۱ ۲۱۳۸ ۱۷۴۴
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ با اشکا و لبخندامون سرود ۷.۲ ۷:۴۰ ۲ ۲ ۶۴۰ ۱۹۴۰
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ در آسمانم ماه را می بینم امشب مدح ۱۲.۱ ۱۳:۰۳ ۱ ۱ ۵۸۲ ۱۲۴۶
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۴ امشب خدا تو امامت ما ایرانیارم سهیم کرد سرود ۸.۵ ۹:۰۴ ۲ ۲ ۸۶۲ ۱۳۷۶
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۴ یا علی اکبر قدیمی ارادتم سرود ۵.۳ ۵:۳۶ ۲ ۲ ۷۱۲ ۱۰۰۲
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۴ شاه امروز آفریده شاهکار دیگری مدح ۱۲ ۱۲:۵۴ ۱ ۱ ۶۴۹ ۱۰۶۸
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آی مدینه بخت باهات یار شد سرود ۹.۸ ۱۰:۳۳ ۲ ۲ ۷۶۷ ۱۱۵۳
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ سرت سلامت آقاجون سه شنبه شب ها همیشه سرود ۵.۸ ۶:۰۹ ۱ ۱ ۵۷۱۷ ۲۷۷۴
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ یاد تو روان کرده دوباره قلمم را مدح ۱۱.۲ ۱۲:۰۲ ۱ ۱ ۱۸۷۲ ۶۱۹۷
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ اگر آن ماه نمونه سرود ۲.۴ ۲:۲۳ ۱ ۱ ۵۳۶۸ ۲۱۳۱
۲۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آسمان می خواهم و حس خوش پرواز را مدح ۱۱ ۱۱:۵۸ ۱ ۱ ۴۴۲ ۱۱۰۳
۲۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ بساط مهمونی جوره سرود ۱۰.۲ ۱۱:۰۰ ۱ ۱ ۶۶۵ ۱۴۰۹
۲۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ای روز های تار ای شب های دور از ماه مدح ۹.۵ ۱۰:۰۸ ۰ ۰ ۶۲۴ ۹۹۶
۲۷ گلچین مولودی ۱۳۹۴ دل یه دنیا آرومه سرود ۹.۱ ۹:۴۴ ۱ ۱ ۱۱۱۷ ۱۱۷۲
۲۸ گلچین مولودی ۱۳۹۴ مشهد و حرم و هوای عاشقی سرود ۸.۸ ۹:۳۵ ۱ ۱ ۹۴۱ ۱۱۶۰
۲۹ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آه ای جگرگوشه رسول الله مدح ۱۳.۶ ۱۴:۴۸ ۰ ۰ ۳۱۶ ۸۲۹
۳۰ گلچین مولودی ۱۳۹۴ انگار روی ابرا توی آسمونم سرود ۹ ۹:۴۶ ۱ ۱ ۱۳۷۰ ۱۳۶۷
۳۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ با خیالت غزلی در شرف آغاز است مدح ۱۰.۶ ۱۱:۳۴ ۰ ۰ ۹۳۳ ۱۱۱۸
۳۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ماه تو سینش آرزو که یه بار تو آسمون سرود ۶.۳ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۱۳۷۲ ۱۲۰۱
۳۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ من کیم حبل المتینم سرود ۳ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۲۳۹۰ ۱۳۴۱
۳۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ نه صبر به دل مانده نه در سینه قرارم مناجات ۳.۸ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۳۱۸ ۵۲۶
۳۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ما بنده ایم گرم تمنای اهل بیت مدح ۹ ۹:۴۰ ۰ ۰ ۴۱۴ ۴۸۲
۳۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آسمون امشب برا تو گل می باره سرود ۸.۷ ۹:۱۷ ۰ ۰ ۷۷۰ ۶۴۰