گلچین مولودی ۱۳۹۴

گلچین مولودی ۱۳۹۴

از حاج محمد رضا طاهری، ۳۷ قطعه، ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ میگن بهشت خدا زیر پای مادره سرود ۷.۷ ۸:۱۹ ۱ ۱ ۳۱۵۹ ۳۱۳۹
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ بابا المراد در بزن سرود ۹ ۹:۴۴ ۲ ۲ ۱۲۲۷ ۲۳۳۲
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ شاد شادیم مثل آقامان مدح ۹.۱ ۹:۴۸ ۲ ۲ ۱۰۴۳ ۲۵۸۵
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ می نویسم سر خط به نام خداوند رضا مدح ۷.۱ ۷:۴۵ ۲ ۲ ۱۱۳۷ ۲۶۹۹
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ فکر کن که تو کاظمینی سرود ۱۰.۶ ۱۱:۲۷ ۲ ۲ ۱۴۲۳ ۲۶۰۱
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ یا مولا علی تویی یارم سرود ۵.۸ ۶:۰۵ ۱ ۱ ۸۴۰ ۱۷۴۷
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۴ به نام عشق به نام خدا به نام علی مدح ۱۳.۴ ۱۴:۲۵ ۱ ۱ ۹۶۶ ۱۳۷۸
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۴ کعبه اومده تو میدون برای علی سینه چاکه سرود ۱۰.۲ ۱۰:۵۵ ۱ ۱ ۶۶۰ ۱۵۶۹
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۴ نمی مونه با تو غمی سرود ۵.۶ ۶:۰۰ ۲ ۲ ۶۲۹ ۱۱۲۸
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۴ می نویسم عشق بی تردید می خوانم جنون مدح ۱۷.۱ ۱۸:۳۳ ۱ ۱ ۸۷۷ ۱۳۴۳
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ بالاخره معلوم شد امشب کی اربابمه سرود ۱۰.۶ ۱۱:۲۶ ۲ ۲ ۱۶۶۴ ۱۶۳۸
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ برای تموم دلداده ها سرود ۵.۸ ۶:۰۸ ۱ ۱ ۷۱۱ ۹۸۸
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ دلی دارم و خانه بوتراب است مدح ۱۴.۲ ۱۵:۱۶ ۱ ۱ ۶۶۸ ۱۰۷۵
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ارتش حسین به خط یل اصحاب اومد سرود ۹.۱ ۹:۴۳ ۱ ۱ ۱۵۰۴ ۱۵۲۹
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ با اشکا و لبخندامون سرود ۷.۲ ۷:۴۰ ۲ ۲ ۵۷۴ ۱۸۶۱
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ در آسمانم ماه را می بینم امشب مدح ۱۲.۱ ۱۳:۰۳ ۱ ۱ ۵۱۵ ۱۱۶۸
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۴ امشب خدا تو امامت ما ایرانیارم سهیم کرد سرود ۸.۵ ۹:۰۴ ۲ ۲ ۷۸۷ ۱۲۹۴
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۴ یا علی اکبر قدیمی ارادتم سرود ۵.۳ ۵:۳۶ ۲ ۲ ۶۲۲ ۹۱۷
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۴ شاه امروز آفریده شاهکار دیگری مدح ۱۲ ۱۲:۵۴ ۱ ۱ ۵۷۲ ۹۷۷
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آی مدینه بخت باهات یار شد سرود ۹.۸ ۱۰:۳۳ ۲ ۲ ۶۸۶ ۱۰۵۸
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ سرت سلامت آقاجون سه شنبه شب ها همیشه سرود ۵.۸ ۶:۰۹ ۱ ۱ ۴۷۶۹ ۲۵۱۲
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ یاد تو روان کرده دوباره قلمم را مدح ۱۱.۲ ۱۲:۰۲ ۱ ۱ ۱۵۹۲ ۶۰۹۲
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ اگر آن ماه نمونه سرود ۲.۴ ۲:۲۳ ۱ ۱ ۴۳۵۰ ۱۸۲۳
۲۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آسمان می خواهم و حس خوش پرواز را مدح ۱۱ ۱۱:۵۸ ۱ ۱ ۴۲۲ ۱۰۳۴
۲۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ بساط مهمونی جوره سرود ۱۰.۲ ۱۱:۰۰ ۱ ۱ ۶۴۷ ۱۳۲۹
۲۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ای روز های تار ای شب های دور از ماه مدح ۹.۵ ۱۰:۰۸ ۰ ۰ ۶۱۴ ۹۳۹
۲۷ گلچین مولودی ۱۳۹۴ دل یه دنیا آرومه سرود ۹.۱ ۹:۴۴ ۱ ۱ ۱۱۰۶ ۱۱۱۰
۲۸ گلچین مولودی ۱۳۹۴ مشهد و حرم و هوای عاشقی سرود ۸.۸ ۹:۳۵ ۱ ۱ ۹۲۱ ۱۰۹۵
۲۹ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آه ای جگرگوشه رسول الله مدح ۱۳.۶ ۱۴:۴۸ ۰ ۰ ۳۰۸ ۷۷۷
۳۰ گلچین مولودی ۱۳۹۴ انگار روی ابرا توی آسمونم سرود ۹ ۹:۴۶ ۱ ۱ ۱۳۵۶ ۱۳۰۲
۳۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ با خیالت غزلی در شرف آغاز است مدح ۱۰.۶ ۱۱:۳۴ ۰ ۰ ۹۰۷ ۱۰۶۳
۳۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ماه تو سینش آرزو که یه بار تو آسمون سرود ۶.۳ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۱۳۵۱ ۱۱۳۹
۳۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ من کیم حبل المتینم سرود ۳ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۲۱۵۷ ۱۲۱۹
۳۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ نه صبر به دل مانده نه در سینه قرارم مناجات ۳.۸ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۳۰۱ ۴۸۳
۳۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ما بنده ایم گرم تمنای اهل بیت مدح ۹ ۹:۴۰ ۰ ۰ ۴۰۵ ۴۳۸
۳۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آسمون امشب برا تو گل می باره سرود ۸.۷ ۹:۱۷ ۰ ۰ ۷۳۲ ۵۶۶