گلچین مولودی ۱۳۹۴

گلچین مولودی ۱۳۹۴

از حاج محمد رضا طاهری، ۳۷ قطعه، ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ میگن بهشت خدا زیر پای مادره سرود ۷.۷ ۸:۱۹ ۱ ۱ ۳۱۱۱ ۳۰۹۱
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ بابا المراد در بزن سرود ۹ ۹:۴۴ ۲ ۲ ۱۲۱۷ ۲۲۸۲
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ شاد شادیم مثل آقامان مدح ۹.۱ ۹:۴۸ ۲ ۲ ۱۰۴۰ ۲۵۳۹
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ می نویسم سر خط به نام خداوند رضا مدح ۷.۱ ۷:۴۵ ۲ ۲ ۱۱۲۸ ۲۶۴۰
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ فکر کن که تو کاظمینی سرود ۱۰.۶ ۱۱:۲۷ ۲ ۲ ۱۴۱۱ ۲۵۵۶
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ یا مولا علی تویی یارم سرود ۵.۸ ۶:۰۵ ۱ ۱ ۸۳۱ ۱۷۰۳
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۴ به نام عشق به نام خدا به نام علی مدح ۱۳.۴ ۱۴:۲۵ ۱ ۱ ۹۳۹ ۱۳۳۳
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۴ کعبه اومده تو میدون برای علی سینه چاکه سرود ۱۰.۲ ۱۰:۵۵ ۱ ۱ ۶۴۵ ۱۵۱۵
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۴ نمی مونه با تو غمی سرود ۵.۶ ۶:۰۰ ۲ ۲ ۶۲۳ ۱۰۸۲
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۴ می نویسم عشق بی تردید می خوانم جنون مدح ۱۷.۱ ۱۸:۳۳ ۱ ۱ ۸۶۹ ۱۲۶۸
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ بالاخره معلوم شد امشب کی اربابمه سرود ۱۰.۶ ۱۱:۲۶ ۲ ۲ ۱۶۳۸ ۱۵۷۸
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ برای تموم دلداده ها سرود ۵.۸ ۶:۰۸ ۱ ۱ ۶۸۸ ۹۴۵
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ دلی دارم و خانه بوتراب است مدح ۱۴.۲ ۱۵:۱۶ ۱ ۱ ۶۵۹ ۱۰۳۶
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ارتش حسین به خط یل اصحاب اومد سرود ۹.۱ ۹:۴۳ ۱ ۱ ۱۴۶۲ ۱۴۵۵
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ با اشکا و لبخندامون سرود ۷.۲ ۷:۴۰ ۲ ۲ ۵۶۸ ۱۸۱۷
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ در آسمانم ماه را می بینم امشب مدح ۱۲.۱ ۱۳:۰۳ ۱ ۱ ۵۰۷ ۱۱۱۶
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۴ امشب خدا تو امامت ما ایرانیارم سهیم کرد سرود ۸.۵ ۹:۰۴ ۲ ۲ ۷۷۹ ۱۲۴۱
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۴ یا علی اکبر قدیمی ارادتم سرود ۵.۳ ۵:۳۶ ۲ ۲ ۶۰۷ ۸۶۳
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۴ شاه امروز آفریده شاهکار دیگری مدح ۱۲ ۱۲:۵۴ ۱ ۱ ۵۴۸ ۹۱۸
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آی مدینه بخت باهات یار شد سرود ۹.۸ ۱۰:۳۳ ۲ ۲ ۶۷۶ ۱۰۰۵
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ سرت سلامت آقاجون سه شنبه شب ها همیشه سرود ۵.۸ ۶:۰۹ ۱ ۱ ۴۷۰۶ ۲۴۵۶
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ یاد تو روان کرده دوباره قلمم را مدح ۱۱.۲ ۱۲:۰۲ ۱ ۱ ۱۵۷۵ ۶۰۴۴
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ اگر آن ماه نمونه سرود ۲.۴ ۲:۲۳ ۱ ۱ ۳۹۰۵ ۱۷۱۵
۲۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آسمان می خواهم و حس خوش پرواز را مدح ۱۱ ۱۱:۵۸ ۱ ۱ ۴۱۶ ۹۸۵
۲۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ بساط مهمونی جوره سرود ۱۰.۲ ۱۱:۰۰ ۱ ۱ ۶۴۱ ۱۲۸۶
۲۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ای روز های تار ای شب های دور از ماه مدح ۹.۵ ۱۰:۰۸ ۰ ۰ ۶۰۵ ۸۹۵
۲۷ گلچین مولودی ۱۳۹۴ دل یه دنیا آرومه سرود ۹.۱ ۹:۴۴ ۱ ۱ ۱۱۰۰ ۱۰۷۱
۲۸ گلچین مولودی ۱۳۹۴ مشهد و حرم و هوای عاشقی سرود ۸.۸ ۹:۳۵ ۱ ۱ ۸۹۸ ۱۰۴۷
۲۹ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آه ای جگرگوشه رسول الله مدح ۱۳.۶ ۱۴:۴۸ ۰ ۰ ۳۰۱ ۷۲۷
۳۰ گلچین مولودی ۱۳۹۴ انگار روی ابرا توی آسمونم سرود ۹ ۹:۴۶ ۱ ۱ ۱۳۴۰ ۱۲۵۶
۳۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ با خیالت غزلی در شرف آغاز است مدح ۱۰.۶ ۱۱:۳۴ ۰ ۰ ۸۹۴ ۱۰۱۳
۳۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ماه تو سینش آرزو که یه بار تو آسمون سرود ۶.۳ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۱۳۳۶ ۱۰۹۸
۳۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ من کیم حبل المتینم سرود ۳ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۲۰۷۹ ۱۱۶۲
۳۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ نه صبر به دل مانده نه در سینه قرارم مناجات ۳.۸ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۲۵۹ ۴۳۹
۳۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ما بنده ایم گرم تمنای اهل بیت مدح ۹ ۹:۴۰ ۰ ۰ ۲۴۹ ۳۷۵
۳۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آسمون امشب برا تو گل می باره سرود ۸.۷ ۹:۱۷ ۰ ۰ ۳۹۷ ۴۵۰