گلچین فاطمیه ۱۳۹۴

گلچین فاطمیه ۱۳۹۴

از حاج سید مهدی میرداماد، ۲۴ قطعه، ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ قلبم چو کویر و چشم هایم دریاست مناجات ۵.۶ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۱۸۰۶ ۱۶۳۳
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ من و حال و هوای فاطمیه روضه ۱۲.۲ ۱۳:۰۱ ۰ ۰ ۲۰۱۱ ۱۶۵۸
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ مرو مرو دلم به تو خوشه زمینه ۹ ۹:۳۸ ۰ ۰ ۱۲۷۴ ۱۴۹۴
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ افضل الاعمال من گریه برای فاطمه است واحد ۴.۹ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۴۵۸۹ ۱۶۷۵
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ شکر می گویم خدا را چون که خان فاطمه واحد ۱.۷ ۱:۳۸ ۰ ۰ ۷۱۱ ۱۲۱۱
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ تو بی کرانی بانوی جنانی شور ۳.۹ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۹۲۲ ۱۲۴۵
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ هم دم یار شدن دیده تر می خواهد مناجات ۷.۷ ۸:۰۹ ۰ ۰ ۶۸۵ ۱۱۳۵
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ آتش در این کاشانه اصلا دیدنی نیست روضه ۱۲.۵ ۱۳:۲۶ ۰ ۰ ۱۰۸۱ ۱۶۳۵
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ جونم بر لبه روزم چون شبه زمینه ۶.۲ ۶:۳۲ ۰ ۰ ۷۳۸ ۱۱۸۷
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ هنوزم تو نگاهت آسمون پر از ستارست واحد ۶.۹ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۶۷۳ ۱۱۴۰
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ دوباره غصه های یه لاله واحد ۶.۶ ۷:۰۰ ۰ ۰ ۶۴۴ ۱۴۷۰
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ اگه زندگیت غمه شور ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۸۳۲ ۱۶۷۳
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ ماییم ما دو آینه رو به روی هم روضه ۴.۷ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۵۶۲ ۱۱۲۴
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ اشک غریبی چکیده روضه ۱۴.۷ ۱۶:۰۴ ۰ ۰ ۷۸۷ ۱۰۸۹
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ این تویی سرد و خسته زمینه ۶ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۱۱۹۲ ۱۲۰۸
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ یا علی روحی لروحک الفدا واحد ۶.۳ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۱۰۸۱ ۱۱۶۶
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ دل مجنون داریم واحد ۴.۲ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۷۹۵ ۱۱۱۶
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ مادر سینه زنا فاطمه شور ۵.۲ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۱۱۵۸ ۱۳۸۱
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ بیا که چشم به راه تو چشم آدم هاست مناجات ۵.۷ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۵۴۸ ۱۰۱۰
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ امشب میان هاله ای از ابر و دود رفت روضه ۷.۷ ۸:۱۳ ۰ ۰ ۴۸۹ ۱۰۵۹
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ یه خوابی دیدم که نا امیدم روضه ۱۱.۳ ۱۲:۰۷ ۰ ۰ ۱۱۰۶ ۱۱۷۷
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ اگه بذاری بری دلش می گیره علی زمینه ۶.۲ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۱۰۰۴ ۱۳۴۸
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ قرار بود که بی قرار هم باشیم واحد ۳.۶ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۹۳۳ ۱۱۸۳
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ یا علی روحی لروحک الفدا تک ۴ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۸۵۹ ۱۱۷۹