گلچین فاطمیه ۱۳۹۴

گلچین فاطمیه ۱۳۹۴

از حاج سید مهدی میرداماد، ۲۴ قطعه، ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ قلبم چو کویر و چشم هایم دریاست مناجات ۵.۶ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۱۸۵۴ ۱۷۹۱
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ من و حال و هوای فاطمیه روضه ۱۲.۲ ۱۳:۰۱ ۰ ۰ ۲۲۷۹ ۱۸۵۰
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ مرو مرو دلم به تو خوشه زمینه ۹ ۹:۳۸ ۰ ۰ ۱۳۹۴ ۱۶۵۹
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ افضل الاعمال من گریه برای فاطمه است واحد ۴.۹ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۶۰۲۸ ۱۹۵۷
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ شکر می گویم خدا را چون که خان فاطمه واحد ۱.۷ ۱:۳۸ ۰ ۰ ۷۷۸ ۱۳۵۰
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ تو بی کرانی بانوی جنانی شور ۳.۹ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۱۰۰۱ ۱۴۲۵
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ هم دم یار شدن دیده تر می خواهد مناجات ۷.۷ ۸:۰۹ ۰ ۰ ۷۴۸ ۱۲۷۹
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ آتش در این کاشانه اصلا دیدنی نیست روضه ۱۲.۵ ۱۳:۲۶ ۰ ۰ ۱۱۱۲ ۱۷۸۹
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ جونم بر لبه روزم چون شبه زمینه ۶.۲ ۶:۳۲ ۰ ۰ ۸۴۰ ۱۳۴۶
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ هنوزم تو نگاهت آسمون پر از ستارست واحد ۶.۹ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۷۱۵ ۱۳۰۴
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ دوباره غصه های یه لاله واحد ۶.۶ ۷:۰۰ ۰ ۰ ۷۸۲ ۱۶۱۷
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ اگه زندگیت غمه شور ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۸۴۸ ۱۸۰۸
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ ماییم ما دو آینه رو به روی هم روضه ۴.۷ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۵۸۳ ۱۲۷۱
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ اشک غریبی چکیده روضه ۱۴.۷ ۱۶:۰۴ ۰ ۰ ۸۳۶ ۱۲۲۸
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ این تویی سرد و خسته زمینه ۶ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۱۳۸۶ ۱۳۶۸
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ یا علی روحی لروحک الفدا واحد ۶.۳ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۱۱۲۹ ۱۳۰۸
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ دل مجنون داریم واحد ۴.۲ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۸۳۵ ۱۲۴۹
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ مادر سینه زنا فاطمه شور ۵.۲ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۱۲۰۷ ۱۵۴۱
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ بیا که چشم به راه تو چشم آدم هاست مناجات ۵.۷ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۶۱۴ ۱۱۴۸
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ امشب میان هاله ای از ابر و دود رفت روضه ۷.۷ ۸:۱۳ ۰ ۰ ۵۲۲ ۱۱۹۹
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ یه خوابی دیدم که نا امیدم روضه ۱۱.۳ ۱۲:۰۷ ۰ ۰ ۱۱۵۳ ۱۳۱۳
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ اگه بذاری بری دلش می گیره علی زمینه ۶.۲ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۱۳۲۲ ۱۵۵۲
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ قرار بود که بی قرار هم باشیم واحد ۳.۶ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۱۰۰۴ ۱۳۰۷
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ یا علی روحی لروحک الفدا تک ۴ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۹۳۹ ۱۳۱۴